Pedagoģiski medicīniskā komisija (Rēzeknes novads)

Rēzeknes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 05.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Pakalpojums nosaka atzinuma par izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem no 1.-4.klasei izsniegšanu, atzinumu ar ieteikumu par mācību organizēšanu mājās skolēniem no 1.-12. klasei izsniegšanu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana 1. Pasūtītājs klātienē iesniedz iesniegumu, kurā norāda: - Pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelta likumiskā pārstāvja, bāriņtiesas pārstāvja vārdu un uzvārdu adresi, tālruņa numuru; - izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu; - izglītojamā dzīvesvietas adresi; - Izglītības iestādes, kuru apmeklē/mācās, nosaukumu, grupu/klasi. 2. Iesniegumam pievieno - Izglītības iestādes informāciju par izglītojamo; - Psihologa, logopēda un speciālā pedagoga atzinumu; - Ģimenes ārsta izziņu par vispārējo veselības stāvokli; - Psihiatra atzinums; - Izglītojamā mācību sasniegumu izvērtējumu, izglītojamā rakstu darbus. 2. Pakalpojuma saņemšana Ierodoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, jāiesniedz augstāk minētie dokumenti un jāuzrāda: vecāku pase vai likumisko pārstāvju pase un aizgādību apliecinošs dokuments, bāriņtiesas pārstāvja dienesta apliecība un bērna dzimšanas apliecība. Pilngadīgam izglītojamajam – pase. Pamatojoties uz izglītojamā izpētes rezultātiem, Pedagoģiski medicīniskā komisija izsniedz atzinumu par izglītības turpināšu atbilstoši attiecīgajai izglītības programmai, mājas apmācības ieteikšanu, konsultēšanu vai iesaka apmeklēt Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem. - izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana; - veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās; - atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši: • vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai; • jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai; • speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei; - ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās; - konsultācijas speciālās izglītības jautājumos; - pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009112679
  Papildu informācija:
  Izglītības un sporta pārvalde (64607173; 20221180)

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -