Atļauju un licenču izsniegšana neformālās izglītības un interešu izglītības programmu realizēšanai (Rēzeknes novads)

Rēzeknes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 23.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana 1. Pasūtītājs (juridiska persona) klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā pieteikumu (speciālu veidlapu), kurā norāda sekojošas ziņas: 1.1. licences pieprasītāja nosaukums, 1.2. juridiskā adrese, 1.3. tālruņa numurs, e-pasta adrese, 1.4. kontaktpersonas vārds un uzvārds, 1.5. licencējamās programmas nosaukums, 1.6. vieta, kur tiks realizēta izglītības programma 1.7. Licences saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai e-pastu) 2. Pasūtītājs (fiziska persona) klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā pieteikumu (speciālu veidlapu), kurā norāda: 1.1. licences pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, 1.2. deklarētā dzīvesvietas adrese, 1.3. tālruņa numurs, e-pasta adrese, 1.4. licencējamās programmas nosaukums, 1.5. vieta, kur tiks realizēta izglītības programma 1. 6. Licences saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai e-pastu) 2. Pieteikumam kā pielikumu pievieno licencējamās programmas aprakstu datorsalikumā (valsts valodā), kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, sasniedzamo rezultātu, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves. 2. Pakalpojuma saņemšana Pašvaldība 1. izskata iesniegto pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus; 2.pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem; 3. pieņem lēmumu par licences izsniegšanu uz 1-2 gadiem vai atteikumu izsniegt licenci, iepriekš izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagarināšanu; 4. noformē un izsniedz licences; 5. licences nozaudēšanas gadījumā pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu uz kura ir atzīme “Dublikāts”. 6. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009112679
  Papildu informācija:
  Izglītības un sporta pārvalde: Tālr. +37164607186 https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/kontakti/

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Apvienības pārvaldē, tās teritoriālajās vienībās – pagastos un Viļānu pilsētā
  Adrese:
  Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Rēzeknes novada pašvaldība
  Adrese:
  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  8.00 - 11.45 ; 12.15 - 16.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -