Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšana

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija atjaunota 07.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz jaunu lapu
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas, kuras Valsts ieņēmumu dienests (VID) izsniedz: 1. apstiprinātam noliktavas turētājam; 2. importētājam; 3. reģistrētam saņēmējam; 4. īslaicīgi reģistrētam saņēmējam; 5. vai personai, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, kuras jau nodotas patēriņam citā dalībvalstī (turpmāk – cita persona); 6. sertificētajam saņēmējam; 7. īslaicīgi sertificētajam saņēmējam. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, komersants Latvijas Republikas teritorijā drīkst realizēt alkoholiskos dzērienus, kuri marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot atsevišķus gadījumus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu akcīzes nodokļa markas alkoholisko dzērienu marķēšanai, VID jāiesniedz iesniegums. Veidlapu var iesniegt VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izvēloties sadaļu "Dokumenti" – "No veidlapas" – "Akcīzes preču marķēšanas dokumenti" – "Iesniegums akcīzes nodokļa marku saņemšanai alkoholisko dzērienu marķēšanai". VID alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markas izsniedz, ja: 1. iesniegumā par akcīzes nodokļa marku saņemšanu alkoholisko dzērienu marķēšanai - pieprasītā alkoholiskā dzēriena vienas iepakojuma vienības tilpums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par fasēto preču iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām; 2. pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas, attiecīgie nodokļa maksātāji iesniedz nodokļa samaksas apliecinājumu saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 27.panta sesto daļu, izņemot apstiprinātu noliktavas turētāju, reģistrētu saņēmēju vai īslaicīgi reģistrētu saņēmēju , vai nodrošinājumu par nodokļa apmēru, kas atbilst izsniegto akcīzes nodokļa marku daudzumam. Apstiprināts noliktavas turētājs, kas saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma nosacījumiem pats ražo vīnu vai raudzētos dzērienus, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), iesniedz nodokļa samaksas apliecinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas. Paziņojums par rezervētajām akcīzes nodokļa markām komersantiem tiek nosūtīts elektroniski VID EDS. 2. Pakalpojuma saņemšana Akcīzes nodokļa markas alkoholisko dzērienu marķēšanai tiek izsniegtas pamatojoties uz pilnvaras pamata. Klātienē uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  VID lēmumu var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, attiecīgu iesniegumu iesniedzot: 1) VID Nodokļu pārvaldes Akcīzes daļā Talejas ielā 1, Rīgā vai 2) elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi (APAD.lietvediba@vid.gov.lv), 3) vai Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000069281
  Papildu informācija:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, +371 67120000, vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  VID Akcīzes nodokļa marku izsniegšana
  Adrese:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 15:30
  Otrdiena 09:00 - 15:30
  Trešdiena 09:00 - 15:30
  Ceturtdiena 09:00 - 15:30
  Piektdiena 09:00 - 14:30
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Adrese:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:15 - 17:00
  Otrdiena 08:15 - 17:00
  Trešdiena 08:15 - 17:00
  Ceturtdiena 08:15 - 17:00
  Piektdiena 08:15 - 15:45
  Sestdiena -
  Svētdiena -