Pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsts (Augšdaugavas novada pašvaldība)

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir € 200.00 par katru bērnu. Tiesības saņemt Pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata dzīvesvieta un bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Daugavpils novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – Pabalsta pieprasītājs), ja šis Pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots sociālās aprūpes institūcijā. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu Pabalstu, Pabalsta pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā šādi dokumenti: - iesniegums Pabalsta piešķiršanai un apliecinājums, ka Pabalsts nav saņemts citā Pašvaldībā; - bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopija, ja Pabalsta pieprasītājs ir persona, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni. 2. Saņemšanas solis Pabalsta izmaksu veic Daugavpils novada dome saskaņā ar Pašvaldības izpilddirektora lēmumu. Pabalsts tiek ieskaitīts Pabalsta pieprasītāja norādītajā bankas kontā 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  -Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Daugavpils novada domē. -Daugavpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.”

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
  Reģistrācijas numurs:
  90009117568

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Piektdiena 08:00 - 16:30

  Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -