Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (Augšdaugavas novada dome)

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  2. Pakalpojuma saņemšana PII izsniedz vecākiem(aizbildņiem) iesnieguma kopiju ar atzīmi par bērna uzņemšanu rindā. Izglītības iestādes veic grupu komplektāciju PII pieteikumu iesniegšanas rindas kārtībā. Pēc lēmuma pieņemšanas PII vadība sazinās ar vecākiem. 1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegumu pieņemšana Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” notiek visu gadu. Vienam no vecākiem (personai, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarotai personai jāiesniedz Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” iesniegums par bērna uzņemšanu PII. Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, vecākam (personai, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, pilnvarotai personai papildus jāuzrāda rakstveida pilnvara.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
  Reģistrācijas numurs:
  90009117568