Uzņemšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādē (Rīgas valstspilsēta)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 17.07.2024.

Skolēni, Studenti Saņēmēji

Uzņemšana (vietu piešķiršana): - pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); - pamatizglītības iestādē; - vispārējās vidējās izglītības iestādē; - speciālās izglītības iestādē; - pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana 1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uzņem bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrētu izglītības iestādi. Par bērna reģistrēšanu rindā lūdzu skatīt pakalpojuma aprakstu "Pieteikumu reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās un to administrēšana". Bērnu aicināšanu uz nākamo mācību gadu veic pirmsskola, to uzsāk maijā un turpina kamēr pirmsskolā visas brīvās vietas ir aizpildītas, kā arī pirmsskola uzņem bērnus mācību gada vidū, ja atbrīvojas vietas. Vecākam 15 kalendāro dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas jānoslēdz līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem ar pirmsskolu, pretējā gadījumā konkrētais pieteikums rindā tiek anulēts. Informāciju par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolām, kas īsteno speciālās izglītības programmas, var saņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pedagoģiski medicīniskajā komisijā, vienlaikus ar komisijas atzinumu par piemērotāko izglītības programmu bērnam. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes uzņem bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrētu izglītības iestādi. Bērnu var reģistrēt rindā, ierodoties pirmsskolā klātienē. 2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolas uzņem 1.klasē bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrēto izglītības iestādi. Priekšroka ir bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir konkrētās skolas mikrorajonā, informācija par mikrorajoniem pieejama tīmekļa vietnē https://katalogs-iksd.riga.lv/lv/skolu-mikrorajoni?lv/skolu-mikrorajoni. Bērnu var reģistrēt rindā no dienas, kad bērns ir sasniedzis 5 gadu vecumu, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu skolai uz skolas e-pastu vai oficiālo e-adresi vai ierodoties klātienē skolā. Bērnu aicināšanu uz nākamo mācību gadu veic katra skola, to uzsāk maijā un turpina kamēr brīvās vietas ir aizpildītas. Vecākam 10 kalendāro dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas jāiesniedz skolā iesniegums par bērna uzņemšanu, pretējā gadījumā konkrētais pieteikums rindā tiek anulēts. 3. Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolas uzņem izglītojamos visās klašu grupās visu gadu, ja skolās ir brīvas vietas. Konsultācijas par iespēju uzsākt mācības kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolā sniedz departamenta Izglītības pārvaldes speciālisti. 4. Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimnāzijas uzņem izglītojamos 7. un 10. klasē konkursa kārtībā, pretendentiem piedaloties apvienotajos iestājpārbaudījumos. Informācija par konkrētā mācību gada iestājpārbaudījumu laiku un kārtību tiek publicēta tīmekļa vietnē https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba 5. Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolas izglītojamos uzņem 10.klasē saskaņā ar iestādēs noteikto kārtību. Informācija par uzņemšanu 10.klasē pieejama katras iestādes tīmekļa vietnē. 6. Rīgas valstspilsētas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes mūzikā, mākslā un sportā izglītības iestādēs uzņemšana notiek saskaņā ar katrā iestādē noteikto kārtību. 2. Pakalpojuma saņemšana 1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uzņem bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrētu izglītības iestādi. Par bērna reģistrēšanu rindā lūdzu skatīt pakalpojuma aprakstu "Pieteikumu reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās un to administrēšana". Bērnu aicināšanu uz nākamo mācību gadu veic pirmsskola, to uzsāk maijā un turpina kamēr pirmsskolā visas brīvās vietas ir aizpildītas, kā arī pirmsskola uzņem bērnus mācību gada vidū, ja atbrīvojas vietas. Vecākam 15 kalendāro dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas jānoslēdz līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem ar pirmsskolu, pretējā gadījumā konkrētais pieteikums rindā tiek anulēts. Informāciju par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolām, kas īsteno speciālās izglītības programmas, var saņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pedagoģiski medicīniskajā komisijā, vienlaikus ar komisijas atzinumu par piemērotāko izglītības programmu bērnam. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes uzņem bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrētu izglītības iestādi. Bērnu var reģistrēt rindā, ierodoties pirmsskolā klātienē. 2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolas uzņem 1.klasē bērnus, kuri reģistrēti rindā uz konkrēto izglītības iestādi. Priekšroka ir bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir konkrētās skolas mikrorajonā, informācija par mikrorajoniem pieejama tīmekļa vietnē https://katalogs-iksd.riga.lv/lv/skolu-mikrorajoni?lv/skolu-mikrorajoni. Bērnu var reģistrēt rindā no dienas, kad bērns ir sasniedzis 5 gadu vecumu, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu skolai vai ierodoties klātienē skolā. Bērnu aicināšanu uz nākamo mācību gadu veic katra skola, to uzsāk maijā un turpina kamēr brīvās vietas ir aizpildītas. Vecākam 10 kalendāro dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas jāiesniedz skolā iesniegums par bērna uzņemšanu, pretējā gadījumā konkrētais pieteikums rindā tiek anulēts. 3. Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolas uzņem izglītojamos visās klašu grupās visu gadu, ja skolās ir brīvas vietas. Konsultācijas par iespēju uzsākt mācības kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolā sniedz departamenta Izglītības pārvaldes speciālisti. 4. Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibinātās valsts ģimnāzijas uzņem izglītojamos 7. un 10. klasē konkursa kārtībā, pretendentiem piedaloties apvienotajos iestājpārbaudījumos. Informācija par konkrētā mācību gada iestājpārbaudījumu laiku un kārtību tiek publicēta tīmekļa vietnē https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba 5. Rīgas valstspilsētas pašvaldības skolas izglītojamos uzņem 10.klasē saskaņā ar iestādēs noteikto kārtību. Informācija par uzņemšanu 10.klasē pieejama katras iestādes tīmekļa vietnē. Lielākā daļa skolu piedalās apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā izglītojamajiem, kuru organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. 6. Rīgas valstspilsētas pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes mūzikā, mākslā un sportā izglītības iestādēs uzņemšana notiek saskaņā ar katrā iestādē noteikto kārtību.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Izglītības iestādes pieņemto lēmumu par bērna uzņemšanu pirmsskolā vai skolas 1.klasē vai izglītības iestādes faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67026816

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Elektroniski kanāli
  Cits elektronisks kanāls:
  Katras iestādes oficiālā e-adrese pieejama šeit:
  Cits:
  Katras iestādes oficiālā e-adrese pieejama šeit:
  E-pasts:
  Cits elektronisks kanāls:
  Katras iestādes oficiālā e-adrese pieejama šeit:
  Cits:
  Katras iestādes oficiālā e-adrese pieejama šeit:
 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments
  Adrese:
  Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 17:00
  Piektdiena 08:30 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments
  Adrese:
  Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -