Interešu izglītības programmu licencēšana, neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšana un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programmu saskaņošana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 10.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence. To saņemšanai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un Rīgas domes 18.10.2023. saistošajos noteikumos Nr.RD-23-240-sn "Par interešu izglītības programmu licencēšanu" norādītie dokumenti. Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides īstenošanai, juridiskai personai ir jābūt reģistrētai izglītības iestādei. Saskaņojuma saņemšanai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un 31.10.2023. RIMC nolikumā Nr. RIMC-23-3-nos "Interešu izglītības programmu licencēšanas, neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programmu saskaņošanas komisijas nolikums" programmas apraksts uz noteikta parauga veidlapas. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas Interešu izglītības programmu licencēšanas, neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programmu saskaņošana komisija (turpmāk - Komisija) izsniedz licenci interešu izglītības programmu īstenošanai vai neformālās izglītības programmas atļauju, vai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņojumu īstenošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu licenci, atļauju vai saskaņojumu, Komisijai jāiesniedz noteikta parauga iesniegums un tam pievienotie dokumenti vienā no šādiem veidiem: - elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, - papīra formātā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai e-pastā ar drošu elektorinisku parakstu parakstītu dokumentu. Programmas saskaņošanai jāiesniedz RIIMC iekšējo noteikumu, kas nosaka kārtību, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, 6.punktā norādītie dokumenti: iesniegums, programma, apliecības paraugs un lektoru CV. Dokumetus programmas saskaņošanas komisijai iesniedz ne vēlāk, kā 3 darba dienas pirms komisijas sēdes. 2. Pakalpojuma saņemšana Licenci, atļauju vai saskaņojumu izsniedz, nosūtot to uz norādīto e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Komisijas pieņemto lēmumu par atteikumu saskaņot programmas var apstīdēt vēršoties pie RIIMC direktora mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet RIIMC direktora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
  Adrese:
  Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas Izglītības in informatīvi metodiskais centrs
  Adrese:
  Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -