Datu aizsardzības speciālistu atjaunošana datu aizsardzības speciālistu sarakstā

Datu valsts inspekcija

Informācija atjaunota 14.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Lai identificētu datu aizsardzības speciālistus, kuri ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, un nodrošinātu to, ka informācija par datu aizsardzības speciālistiem ir pieejama, Datu valsts inspekcija kārto datu aizsardzības speciālistu sarakstu. Datu aizsardzības speciālistu sarakstā iekļauj tikai tās personas, kuras ir nokārtojušas personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu. Persona, kura no datu aizsardzības speciālistu saraksta izslēgta šādu iemeslu dēļ: 1) Datu valsts inspekcijā saņemts attiecīgi rakstveida lūgums; 2) personai, kura izslēgta no saraksta, tiesa nodibinājusi aizgādnību; 3) personai, kura izslēgta no saraksta ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības strādāt par datu aizsardzības speciālistu vai noteikti citādi ierobežojumi, kas neļauj pildīt attiecīgos profesionālos pienākumus; var lūgt atjaunošanu sarakstā, un Datu valsts inspekcija to no jauna iekļauj datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja ir novērsti iemesli, kuru dēļ persona tika no saraksta izslēgta. Informācija par pakalpojumu Datu valsts inspekcijas mājas lapā atrodama šeit https://www.dvi.gov.lv/lv/pakalpojumi/datu-aizsardzibas-specialistu-atjaunosana-datu-aizsardzibas-specialistu-saraksta .

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1.Iesniegums par atjaunošanu personas datu aizsardzības speciālista sarakstā. Persona, kura no datu aizsardzības speciālistu saraksta izslēgta saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 20. panta pirmās daļas 1., 2. vai 3. punktu, iesniedz iesniegumu, kurā ietverts lūgums par atjaunošanu datu aizsardzības sarakstā. Iesniegumu iesniedz: • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu e-adresē vai uz epasta adresi pasts@dvi.gov.lv; • ievietojot Datu valsts inspekcijas pastkastē aizpildītu un parakstītu; • aizpildot un parakstot Datu valsts inspekcijā, noteiktajā darba laikā https://www.dvi.gov.lv/lv/iestades-kontakti#datu-valsts-inspekcija; • sūtot vēstuli Datu valsts inspekcijai Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, Latvija. 2. Iesnieguma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana. Datu valsts inspekcija viena mēneša laikā izvērtē iesniegumā par atjaunošanu datu aizsardzības speciālista sarakstā sniegto informāciju, kā arī pievienotus dokumentus (ja tādi ir iesniegti) un pieņem lēmumu: 1) par iekļaušanu datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja ir novērsti iemesli, kuru dēļ persona tika no saraksta izslēgta; 2) par atteikumu iekļaut personas datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja nav novērsti iemesli, kuru dēļ persona tika no saraksta izslēgta 3. Pakalpojuma paziņošana. Lēmumu paziņo elektroniski uz iesniedzēja iesniegumā norādīto kanālu. Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, Datu valsts inspekcija lēmumu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja iesniegumā par atjaunošanu personas datu aizsardzības speciālista sarakstā nav pamatots lūgums saziņai uz elektroniskā pasta adresi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Datu valsts inspekcijas inspekcijas direktora lēmums pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Datu valsts inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90001037264
  Papildu informācija:
  +371 67223131

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Klātienē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 2, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Biroja ēkā pirmajā stāvā Datu valsts inspekcijas pastkastē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 1, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -