Paziņojums par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma organizēšanu datu aizsardzības jomā

Datu valsts inspekcija

Informācija atjaunota 13.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Komersanti, Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Mācību organizētājs Latvijā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms mācību uzsākšanas iesniedz inspekcijā paziņojumu par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizēšanu datu aizsardzības jomā. Paziņojumam pievieno dokumentus, kas apliecina pasniedzēju kvalifikāciju un pieredzi, un mācību programmu. Mācību pasniedzējam ir zināšanas un vismaz pēdējo četru gadu praktiskā darba pieredze personas datu aizsardzības jomā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Paziņojums par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma organizēšanu datu aizsardzības jomā. Mācību organizētājs Latvijā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms mācību uzsākšanas iesniedz Datu valsts inspekcijā paziņojumu par mācību organizēšanu. Paziņojumam pievieno dokumentus, kas apliecina pasniedzēju kvalifikāciju un pieredzi, un mācību programmu. 2. Paziņojuma izvērtēšana. Datu valsts inspekcija izvērtē paziņojumu un tam pievienotos dokumentus. 3. Lēmuma pieņemšana. Datu valsts inspekcija lēmumu par paredzēto mācību atbilstību kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumam personas datu aizsardzības jomā pieņem mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. 3. Lēmuma paziņošana. Lēmumu Datu valsts inspekcija paziņo uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai juridisko adresi. Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, Datu valsts inspekcija saziņu nodrošina elektroniski un dokumentu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. 4. Informācijas publicēšana inspekcijas tīmekļa vietnē. Datu valsts inspekcija savā tīmekļvietnē publicē tās rīcībā esošo informāciju par mācībām personas datu aizsardzības jomā Latvijā, kas atzīstamas par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot akadēmisko stundu skaitu, kuras tiek piešķirtas par tā apmeklējumu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Datu valsts inspekcijas direktora lēmums pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Datu valsts inspekcija
  Reģistrācijas numurs:
  90001037264
  Papildu informācija:
  +371 67223131

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Klātienē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 2, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Biroja ēkā pirmajā stāvā Datu valsts inspekcijas pastkastē
  Adrese:
  Elijas iela 17 - 1, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 17:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -