Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana

Patentu valde

Informācija atjaunota 02.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Dizainparauga reģistrācija ir spēkā piecus gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam — 25 gadiem no pieteikuma datuma.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas lūguma iesniegšana Jāiesniedz aizpildīta dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas veidlapa, kas ietver: 1) lūgumu atjaunot dizainparaugu; 2) dizainparauga, kurš jāatjauno, reģistrācijas numuru; 3) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju; 4) norādījumu, uz kuriem dizainparaugiem attiecināma atjaunošana, ja reģistrācija ir kompleksa. Vienā iesniegumā var pieprasīt tikai viena dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu. Iesniedzot reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu, ir jāsamaksā reģistrācijas atjaunošanas maksa. Ja iesniegšanas termiņš ir nokavēts un dizainparauga spēkā esamības termiņš ir izbeidzies, pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir reģistrācijas atjaunošanai sešu mēnešu papildu termiņu pēc reģistrācijas spēkā esamības termiņa izbeigšanās un atjauno reģistrāciju, ja kopā ar reģistrācijas atjaunošanas maksu ir samaksāta arī atbilstošā papildus maksa (sk. MK 2015. gada 15.decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"). Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar tādas pilnvarotas personas starpniecību, kura pirms tam nav pārstāvējusi dizainparauga īpašnieku. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem iesniegumiem, katram iesniegumam jāpievieno atsevišķa kopija. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā. 2. Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana un publikācija Ja iesniegums par reģistrācijas atjaunošanu atbilst normatīvo aktu prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu. Ziņas par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu iekļauj Valsts dizainparaugu reģistrā. Informāciju par dizainparauga reģistrācijas atjaunošanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Dizainparauga reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Valsts dizainparaugu reģistra par reģistrācijas atjaunošanu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomei.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Patentu valde
  Reģistrācijas numurs:
  90000042944
  Papildu informācija:
  Konsultants, +371 67099600

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -