Preču zīmes pieteikuma iesniegšana

Patentu valde

Informācija atjaunota 11.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Preču zīmes reģistrācija Latvijā nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā. Pakalpojums attiecas arī uz kolektīvās un sertifikācijas zīmes reģistrāciju.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Preču zīmes pieteikuma iesniegšana Jāiesniedz aizpildīta preču zīmes pieteikuma veidlapa, kas ietver: 1) lūgumu reģistrēt preču zīmi; 2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju; 3) pieteiktā apzīmējuma atveidojumu; 4) to preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem pieprasīta preču zīmes reģistrācija (sastādot preču un pakalpojumu sarakstu, jāizmanto Nicas klasifikācija). Vienā pieteikumā var pieprasīt tikai vienas preču zīmes reģistrāciju. Viena mēneša laikā no reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas ir jāsamaksā pieteikuma maksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"). Ja pieteikums aptver vairāk nekā vienu preču vai pakalpojumu klasi, par katru papildu klasi maksājama papildmaksa. Pilnvaru pieteikumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem pieteikumiem, katram pieteikumam jāpievieno atsevišķa kopija.Profesionālie patentpilnvarnieki pieteikumu var iesniegt bez pilnvaras. 2. Preču zīmes reģistrācija un publikācija Paziņojums par preču zīmes reģistrāciju tiek publicēts Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Preču zīmes īpašniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība papīra vai elektroniskā formātā. Saņemot apliecību papīra formātā, ir jāuzrāda Patentu valdes uzaicinājums ierasties pēc preču zīmes reģistrācijas apliecības.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Ja persona nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts attiecībā uz pieteikuma iepriekšējās izskatīšanas vai preču zīmes ekspertīzes rezultātiem, vai lēmumam, kas pieņemts citā ar preču zīmes reģistrāciju saistītā procedūrā, viņš ir tiesīgs iesniegt motivētu apelāciju

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Patentu valde
  Reģistrācijas numurs:
  90000042944
  Papildu informācija:
  Konsultants, +371 67099600

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -