Preču zīmes reģistrācijas izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas

Patentu valde

Informācija atjaunota 11.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Preču zīmes īpašnieks var lūgt izslēgt reģistrēto preču zīmi no Preču zīmju reģistra pirms tās spēkā esības termiņa izbeigšanās. Ja mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Patentu valdē saņemta arī noteiktā maksa par izslēgšanu no Preču zīmju reģistra, reģistrēto preču zīmi izslēdz no reģistra ar preču zīmes īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad saņemts iesniegums par reģistrētās preču zīmes izslēgšanu no reģistra.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Iesnieguma par preču zīmes izslēgšanas no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas iesniegšana Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver: 1) lūgumu izslēgt reģistrēto preču zīmi no Preču zīmju reģistra, norādot tās numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru; 2) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt reģistrācijas īpašnieku; 3) ja nepieciešams, vēlamo reģistrācijas izslēgšanas datumu. Ja attiecībā uz preču zīmes reģistrāciju Preču zīmju reģistrā ir iekļautas ziņas par vienu vai vairākiem spēkā esošiem licenču līgumiem, iesniegumam jāpievieno attiecīgo licenciātu rakstveida piekrišana zīmes reģistrācijas izslēgšanai no Reģistra (oriģināls). Ja Preču zīmju reģistrā ir iekļautas ziņas par tiesību uz preču zīmi ieķīlāšanu, iesniegumam jāpievieno ķīlas ņēmēja rakstveida piekrišana reģistrētās preču zīmes izslēgšanai no Reģistra (oriģināls). Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls. Ja iesniegums par reģistrētās preču zīmes izslēgšanu no Reģistra neattiecas uz visām precēm un pakalpojumiem, kuriem preču zīme reģistrēta, to uzskata par grozījumu ziņās par preču zīmes reģistrāciju un izskata saskaņā ar Preču zīmju likuma 41. panta otrās daļas noteikumiem. 2. Preču zīmes reģistrācijas izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas un publikācija Ja iesniegums par reģistrācijas izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas atbilst likuma prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra ar īpašnieka norādīto dienu, bet ne agrāk par dienu, kad iesniegums saņemts Patentu valdē. Ziņas par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra iekļauj Preču zīmju reģistrā. Informāciju par preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par reģistrācijas izslēgšanu no reģistra. Izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Ja reģistrācijas īpašnieks nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar preču zīmes reģistrācijas izslēgšanu no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saistītajā procedūrā, viņš var iesniegt apelāciju Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Patentu valde
  Reģistrācijas numurs:
  90000042944
  Papildu informācija:
  Konsultants, +371 67099600

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -