Pabalsts jaundzimušā aprūpei (Līvānu novada pašvaldība)

Līvānu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Dzimtsarakstu nodaļa organizē pabalsta jaundzimušā aprūpei izmaksu. Pabalsts jaundzimušā aprūpei tiek sniegts ģimenes atbalstam sakarā ar bērna piedzimšanu, lai nodrošinātu bērna veselībai un aprūpei labvēlīgus apstākļus un veicinātu dzimstību Līvānu novadā. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā aprūpei ir vienam no vecākiem vai personai, kura adoptējusi, vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts vecākiem. Pabalstu piešķir par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā. Pabalsts jaundzimušā aprūpei ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir 200,00 euro, sākot ar trešo bērnu pabalsta apmērs ir 300,00 euro.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā šādi dokumenti: • iesniegums pabalsta piešķiršanai; • bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita pašvaldība); • bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita pašvaldība). 2. Pakalpojuma saņemšana Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Pabalsts tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā divu nedēļu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Līvānu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000065595

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
  Adrese:
  Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 12.30 - 15.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
  Adrese:
  Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 12.30 - 15.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -