Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu (Talsu novada pašvaldība)

Talsu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 15.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts ir Talsu novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Talsu novadā un lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, kuru pamatdzīvesvieta un bērna pamatdzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni ja šis Pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir: -200,00 euro par bērnu; -300,00 euro par bērnu, ja dzimuši dvīņi; -450,00 euro par bērnu, ja dzimuši trīņi. Ja personai, kurai ir tiesības pieprasīt pabalstu, pamatdzīvesvieta deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā mazāk nekā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas dienas, tad vienreizējā pabalsta apmērs ir: -100,00 euro par bērnu; -150,00 euro par bērnu, ja dzimuši dvīņi; -225,00 euro par bērnu, ja dzimuši trīņi.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  3. Pakalpojuma saņemšana Par lēmumu personas tiek informētas viņu izvēlētajā veidā un pabalsts tiek ieskaitīts norādītajā bankas kontā viena mēneša laikā. 1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu pabalstu persona vēršas Sociālajā dienestā, iesniedz: -rakstveida iesniegumu pabalsta pieprasīšanai un sekojošus dokumentus: -jaundzimušā bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); -bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis. Pabalstu var pieprasīt Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā, kur uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna piedzimšanas faktu un aizpilda iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. 2. Apstrādes solis Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par jaundzimušo un viņa vecākiem.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu par atteikumu piešķirt vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Talsu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009113532
  Papildu informācija:
  +371 29357075

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Talsu novada sociālais dienests
  Adrese:
  Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Talsos)
  Adrese:
  Lielā iela 25, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-18.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Talsu novada sociālais dienests
  Adrese:
  Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00
  Otrdiena 08:00 - 18:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

 • 1.
  Citi kanāli
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -