Kaviāra ražotāja, fasētāja un pārfasētāja reģistrācija un sertifikācija

Dabas aizsardzības pārvalde

Informācija atjaunota 22.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Lai persona varētu nodarboties ar storveidīgo zivju ikru jeb kaviāra sagatavošanu, ražošanu, fasēšanu vai pārfasēšanu, kas paredzēts tirdzniecībai, no Dabas aizsardzības pārvaldes jāsaņem sertifikāts un kaviāra ražotāja, fasētāja vai pārfasētāja četru ciparu kods.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pakalpojums ir bezmaksas Kaviāra ražotājam, fasētājam vai pārfasētājam jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei iesniegums kaviāra ražošanas, fasēšanas vai pārfasēšanas sertifikāta iegūšanai un tam jāpievieno: 1) atkārtoti nelietojamas kaviāra iepakojuma etiķetes paraugs ar marķējumu, 2) dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina legālu storveidīgo zivju ikru ieguvi. 2. Pakalpojuma saņemšana Ja iesniegumā norādītā informācija ir nekonkrēta vai iesniegumam nav pievienoti nepieciešamie dokumenti, pārvalde 14 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju, norādot nepieciešamo informāciju un termiņu, kādā pieprasītā informācija iesniedzama. Pārvalde izsniedz sertifikātu, norādot piešķirto četru ciparu kodu, vai pieņem lēmumu sertifikātu neizsniegt. Pārvalde sertifikātu anulē, ja sertifikāta saņēmējs iesniegumā ir sniedzis maldinošu vai nepatiesu informāciju vai neievēro Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumus Nr.1139 "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība".

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Lai persona varētu nodarboties ar storveidīgo zivju ikru jeb kaviāra sagatavošanu, ražošanu, fasēšanu vai pārfasēšanu, kas paredzēts tirdzniecībai, no Dabas aizsardzības pārvaldes jāsaņem sertifikāts un kaviāra ražotāja, fasētāja vai pārfasētāja četru ciparu kods.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu var apstrīdēt Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Dabas aizsardzības pārvalde
  Reģistrācijas numurs:
  90009099027
  Papildu informācija:
  Dabas aizsardzības departamenta Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas Vecākais eksperts Rihards Miķelsons +371 20209159 rihards.mikelsons@daba.gov.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -