Dabas datu pārvaldības sistēmas ģeotelpisko datu kopu izmantošana

Dabas aizsardzības pārvalde

Informācija atjaunota 29.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Apliecināta identitāte Autentifikācijas līmenis

Dabas datu pārvaldības sistēmā ar nosaukumu "Ozols" tiek uzkrāta tekstuālā un ģeotelpiskā informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem un dabas tūrisma un izglītības infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, informāciju par īpaši aizsargājamām teritorijām un mikroliegumiem, par kuros noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksāta kompensācija no valsts budžeta, bioloģiskās daudzveidības monitoringa datiem un citiem datiem, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā. Dabas datu pārvaldības sistēma ir valsts informācijas sistēma, un tās turētājs un pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde. Pakalpojums ir personai pieejams, kad ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta ģeotelpisko datu kopas izmantošanas licence, noslēgts licences līgums vai cits līgums. Ģeotelpisko datu kopas saņemšanas veidi: 1) izmantojot pieprasītāja elektronisko datu nesēju; 2) elektroniski uz e-pasta adresi; 3) ar lejupielādes pakalpojumu, izmantojot datu apmaiņas serveri (FTP serveris).

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās darbības Lai saņemtu datu kopas izmantošanas atļauju, persona iesniedz ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījumu. 2. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās darbības Ievērojot izmantošanas pieprasījumā norādīto informāciju par ģeotelpisko datu kopas pieprasītāja statusu, nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem datiem, to izmantošanas mērķi un veidu, Dabas aizsardzības pārvalde nosaka atbilstošo izmantošanas noteikumu veidu un identificē ģeotelpisko datu kopas kopīgu izmantošanu vai atkal izmantošanu. Dabas aizsardzības pārvalde, pamatojoties uz izmantošanas pieprasījumā norādīto informāciju, izsniedz ģeotelpisko datu kopas izmantošanas licenci, noslēdz licences līgumu (https://geolatvija.lv/geo/p/74) vai citu līgumu, kas sagatavots atbilstoši ģeotelpisko datu kopas izmantošanas prasībām.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Lai saņemtu datu kopas izmantošanas atļauju, persona iesniedz ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījumu. Ievērojot izmantošanas pieprasījumā norādīto informāciju par ģeotelpisko datu kopas pieprasītāja statusu, nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem datiem, to izmantošanas mērķi un veidu, Dabas aizsardzības pārvalde nosaka atbilstošo izmantošanas noteikumu veidu un identificē ģeotelpisko datu kopas kopīgu izmantošanu vai atkal izmantošanu. Dabas aizsardzības pārvalde, pamatojoties uz izmantošanas pieprasījumā norādīto informāciju, izsniedz ģeotelpisko datu kopas izmantošanas licenci, noslēdz licences līgumu (https://geolatvija.lv/geo/p/74) vai citu līgumu, kas sagatavots atbilstoši ģeotelpisko datu kopas izmantošanas prasībām.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Dabas aizsardzības pārvalde
  Reģistrācijas numurs:
  90009099027
  Papildu informācija:
  Dabas aizsardzības departaments Dabas datu nodaļas vadītāja Līga Andersone (tālrunis: 29616684, e-pasts: liga.andersone@daba.gov.lv)

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  08.30 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
  Adrese:
  Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -