Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija (Līvānu novada pašvaldība)

Līvānu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē. Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese, vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai. Ārzemnieks - persona, kas nav Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, bet ir persona, kura ir saņēmusi Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju dzīvesvietu var deklarēt klātienē arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Nepieciešamie dokumenti: 1. Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība); pilnvarotai personai – pilnvara; 2.Dzīvesvietas deklarēcija (aizpilda iestādē); 3.Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā; 4.Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā). 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumu Nr.398 redakcijā – valsts nodevas apmērs ir 4.27 euro. Apmaksa: Nodevu var samaksāt Līvānu novada domes kasē skaidrā naudā vai ar maksājumu karti vai pārskaitot uz Līvānu novada domes norēķinu kontu kredītiestādē: AS Citadele banka, konts: LV79PARX0004642660004, kods: PARXLV22; AS SEB BANKA, konts: LV14UNLA0050018690074, kods: UNLALV2X; AS Swedbank, konts: LV30HABA0551035067596, kods: HABALV22. 3. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojumu var saņemt klātienē.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Iestādes faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes augstākai amatpersonai.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Līvānu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000065595

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 12.30 - 15.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00 - 12.00 ; 12.30 - 15.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -