Izziņas izsniegšana par personas deklarēto dzīvesvietu (Tukuma novads)

Tukuma novada pašvaldība

Informācija atjaunota 09.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Fiziskās personas Saņēmēji

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Tukuma novadā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, personai jāierodas Tukuma novada pašvaldībā, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, jāaizpilda pieprasījums. Nepieciešamie dokumenti: - personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte); - pilnvarotā persona uzrāda pilnvaras oriģinālu; - likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā; - ziņu saņemšanas pamatojumu apliecinošu dokumentu oriģinālus vai to kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 2. Pakalpojuma apmaksa Lai saņemtu izziņu, pakalpojuma pieprasītājam jāveic valsts nodevas samaksa 2,50 EUR apmērā. Šo summu var samaksāt Tukuma novada pašvaldības kasē. Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa: - politiski represētā persona; - nacionālās pretošanās kustības dalībnieks; - persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni); - aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas: - persona ar invaliditāti; - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; - persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; - persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija; - trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona. Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (jāuzrāda oriģināls), ja tas nav pašvaldības rīcībā. 3. Pakalpojuma saņemšana Pēc iesnieguma aizpildīšanas, nepieciešamo dokumentu un maksājumu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Tukuma novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000050975
  Papildu informācija:
  Tukuma novada klientu apkalpošanas centrs, tālr. 26603299

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Tukuma novada Tukuma pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Tumes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Pasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Pūres pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Vārpas", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 - 14:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Degoles pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Irbes" - 1, Vienība, Degoles pag., Tukuma nov., LV-3140
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 12:00
  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 08:00 - 12:00
  Ceturtdiena 08:00 - 12:00
  Piektdiena 08:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Matkules pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Bērzi", Matkule, Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Sēmes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Ezera iela 1A, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov., LV-3110
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Zentenes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Gobas", Zentene, Zentenes pag., Tukuma nov., LV-3123
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Engures pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:30

  Pārtraukums 12:00 - 12:30

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Lestenes pagasta pakalpojuma centrs
  Adrese:
  "Saules", Lestene, Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 16:00
  Otrdiena -
  Trešdiena 08:00 - 11:00
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Džūkstes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Biedrību nams", Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 16:30
  Trešdiena 08:00 - 16:30
  Ceturtdiena 08:00 - 16:30
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Slampes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Kultūras pils", Slampe, Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  "Pagasts", Abavnieki, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Kandavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Dārza iela 6, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Lapmežciema pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Smārdes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3129
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Piektdiena 08:00 - 15:00

  Pārtraukums 12:00 - 12:45

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Irlavas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Svēteļi", Irlava, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 16:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 15:30

  Pārtraukums 12:30 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Jaunpils pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00

  8.00-14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Engures pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Pūres pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Pūre 18", Pūre, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 18:00
  Otrdiena 10:00 - 18:00
  Trešdiena 10:00 - 18:00
  Ceturtdiena 10:00 - 18:00
  Piektdiena 10:00 - 18:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Zemītes pagasta valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Cerības", Zemīte, Zemītes pag., Tukuma nov., LV-3135
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Cēres pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Silavas" - 1, Cēre, Cēres pag., Tukuma nov., LV-3122
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Vānes pagasta pakalpojumu centrs
  Adrese:
  Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pag., Tukuma nov., LV-3131
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Tukuma novada Zantes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Skolas iela 8, Zante, Zantes pag., Tukuma nov., LV-3134
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 - 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -