Pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 18.06.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu. Suņa turēšanas nodeva jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr.237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" paredz, ka suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību un jāmaksā suņa turēšanas nodeva, ja suņa turēšanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādīta Rīga. Suņa turēšanas nodeva ir noteikta EUR 10,00. Suņa turēšanas nodevas nomaksas kārtību administrē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments. Normatīvie dokumenti nosaka šādu kārtību: 1. Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 mēnešu vecumu, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā. 2. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti, valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi. 3. Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50%, ja suņa īpašnieks ir pensionārs vai suns ir sterilizēts. 4. Par izvairīšanos no suņu turēšanas nodevas samaksas ir paredzēta administratīvā atbildība. Suņa turēšanas nodevas apmaksai persona var izmantot e-pakalpojumu portālus www.eriga.lv vai www.latvija.lv 2. Pakalpojuma apmaksa Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.: 90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments, Konta Nr. LV89RIKO0023300000000 Luminor Bank AS, Bankas kods: RIKOLV2X vai AS SEB banka, Konta Nr. LV74UNLA0023300000000 kods: UNLALV2X Veicot maksājumu, maksājuma mērķī ir norādāms suņa īpašnieka uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un suņa identitātes numurs, kas norādīts sunim implantētajā mikroshēmā. Suņa turēšanas nodevas apmaksai persona var izmantot e-pakalpojumu portālus www.eriga.lv vai www.latvija.lv. 3. Pakalpojuma saņemšana Jaunos noteikumos nav paredzēti suņu turēšanas žetoni, tāpēc 2024. gads būs pārejas posms no līdzšinējās kārtības, kuru nosaka Rīgas domes 2016. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr.237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli” (turpmāk – Noteikumi 237). Līdzšinējā prakse suņa īpašniekam saņemot pie praktizējoša veterinārārsta ikgadējo suņa turēšanas žetonu ir novecojusi, dārga un neefektīva, jo ieguldītie finanšu un cilvēku resursi suņa turēšanas žetonu administrēšanai radīja neadekvātu slogu veterinārārstu pamatfunkcijām. Ņemot vērā Noteikumu 237 19.punktā noteikto: “Ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs pēc noteikumu 23. punktā minēto amatpersonu pieprasījuma nevar uzrādīt suņa turēšanas žetonu, uzrādāmi suņa vakcināciju pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas samaksu apliecinoši dokumenti”, Departaments aicinājuši Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas amatpersonas 2024. gadā, kontrolējot Noteikumu 237 izpildi, kamēr nav apstiprināti Jaunie noteikumi, neprasīt suņa īpašniekam, turētājam vai valdītājam uzrādīt suņa turēšanas žetonu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  10 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Suņa turēšanas nodeva no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta EUR 10,00. 1. Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 mēnešu vecumu, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā. 2. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti, valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi. 3. Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50%, ja suņa īpašnieks ir pensionārs vai suns ir sterilizēts.
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli: