Dārgmetālu izstrādājumu provēšana un zīmogošana ar proves zīmogu

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs"

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Maksas pakalpojums

Dārgmetālu proves noteikšana dārgmetālu izstrādājumiem un to zīmogošana ar proves zīmogu (pirms laišanas brīvā apgrozījumā)

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Jāvēršas VSIA Latvijas Proves birojs ar pieteikumu un provēšanai un zīmogošanai paredzētajiem dārgmetālu izstrādājumiem. Dārgmetālu izstrādājumus VSIA Latvijas Proves birojs ir iespējams iesniegt, arī izmantojot kurjerpasta pakalpojumus. Persona, iesniedzot dārgmetāla izstrādājumus zīmogošanai, norāda: 1. izstrādājumu domājamo metālu un provi, ja šāda informācija iesniedzējam ir zināma; 2. vai izstrādājumi zīmogojami ar konvencijas "Par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu" vienoto pārbaudes zīmogu; 3. vēlamo zīmoga uzlikšanas vietu un zīmoga uzlikšanas veidu – mehāniskā zīmogošana vai lāzergravēšana; 4. informāciju par izstrādājumu izgatavošanas īpatnībām, kuras jāņem vērā, lai tos nesabojātu: 4.1. vai, izstrādājumus provējot, izmantojama tikai rentgenfluoriscences metode; 4.2. vai, izstrādājumus mehāniski zīmogojot, iespējamas deformācijas (piemēram, dobi izstrādājumi, izstrādājumi ar slēptiem mehānismiem). Dārgmetālu izstrādājumus zīmogošanai iesniedz: 1. funkcionāli sagatavotus lietošanai (dārgakmeņi var būt neiestrādāti) un pievienojot visas detaļas. Dārgmetālu izstrādājumus zīmogošanai var iesniegt, ja tie nav pulēti; 2. sašķirotus pēc metāla un izstrādājumu veida; 3. tarā, kura nodrošina izstrādājumu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem. Fiziskai personai nepieciešama pase vai personas apliecība. Juridiskas personas pārstāvim nepieciešama pilnvara, pase vai personas apliecība 2. Dārgmetālu izstrādājumu provēšana un zīmogošana VSIA Latvijas Proves birojs nosaka iesniegto dārgmetālu izstrādājumu provi un zīmogo tos ar proves zīmogu. Nosakot dārgmetālu izstrādājumu provi vai veicot dārgmetālu izstrādājumu atbilstības pārbaudi preces drošuma prasībām, birojs izmanto metodi, kas nodrošina, ka iegūtie dati ir ticami, reprezentatīvi un salīdzināmi. Ja izmantotā metode atbilst piemērojamā standarta prasībām, tā uzskatāma par atbilstošu šajā punktā minēto prasību izpildei. Ķīmiskai analīzei var atlasīt ne vairāk kā 1 % no izstrādājumiem, kuri sašķiroti pēc metāla un izstrādājumu veida un kuru skaits ir lielāks par 100. Zīmogus dārgmetāla izstrādājumā iespiež. Ja dārgmetāla izstrādājuma iesniedzējs kvītī ir norādījis, ka zīmoga iespiešana var bojāt dārgmetāla izstrādājumu, zīmogu dārgmetāla izstrādājumā iegravē. Ja tehnisku iemeslu dēļ zīmogu dārgmetāla izstrādājumā nav iespējams iespiest vai iegravēt, birojs dārgmetāla izstrādājuma iesniedzējam izsniedz dārgmetāla izstrādājuma kvalitātes apliecību, kurā ir norādīta dārgmetāla izstrādājumam noteiktā prove. Birojs nezīmogo dārgmetāla izstrādājumu, ja tas neatbilst preces drošuma prasībām. 3. Pakalpojuma saņemšana Jāvēršas VSIA Latvijas Proves birojs ar pieņemšanas - nodošanas kvīti. Dārgmetālu izstrādājumus VSIA Latvijas Proves birojs ir iespējams saņemt, arī izmantojot kurjerpasta pakalpojumus. Rēķinam par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu ir jābūt samaksātam. Fiziskai personai nepieciešama pase vai personas apliecība. Juridiskas personas pārstāvim nepieciešama pilnvara, pase vai personas apliecība

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs"
  Reģistrācijas numurs:
  40103264961

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Latvijas proves birojs
  Adrese:
  Teātra iela 9, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Latvijas proves birojs
  Adrese:
  Teātra iela 9, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Latvijas proves birojs - pasts
  Adrese:
  Teātra iela 9 - 2, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Latvijas proves birojs - pasts
  Adrese:
  Teātra iela 9 - 2, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 17.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -