Laulības reģistrācija (Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa)

Ādažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 15.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personas, kuras vēlas doties laulībā, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā kopīgu klātienē parakstītu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu noteikta parauga iesniegumu. Personas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu vienojas par laulības reģistrācijas laiku (diena un stunda) un vietu. Ja nepieciešams, laulības noslēgšanas laiku un vietu var pārcelt. Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas. Ja laulību paredzēts reģistrēt citā dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: Oriģināls: 1. Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments; 2. Nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga; 3. Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā ar notariālu apliecinājumu. Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu: Bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta vai likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu - personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, ja ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā. SVARĪGI! Elektroniski var iesniegt tikai pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. 2. Pakalpojuma apmaksa Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14,00. 3. Pakalpojuma saņemšana Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  14 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14,00
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ādažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000048472
  Papildu informācija:
  dzimtsaraksti@adazi.lv; Tālr. +371 25750644

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa (Carnikavas pagasts)
  Adrese:
  Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  10:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:40

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa (Ādažu pagasts)
  Adrese:
  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  10:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:40

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa (Ādažu pagasts)
  Adrese:
  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  10:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:40

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa (Carnikavas pagasts)
  Adrese:
  Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  10:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:40

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  10:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:40

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -