Dzīvesvietas deklarēšana (Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa)

Ādažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Maksas pakalpojums

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā vietā, deklarēt to. Klātienē dzīvesvietu var deklarēt Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļā, samaksājot valsts nodevu. Ja izmanto elektronisko pakalpojumu www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”, persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pieprasot pakalpojumu klātienē nepieciešams: Oriģināls: 1. Dzīvesvietas deklarācija; 2. Personas apliecinošs dokuments; 3. Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citu dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) 4. Pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara; 5. Ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja; 6. Dokuments, kas apliecina valsts nodevas apmaksu. Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu: Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, persona uzrāda: - Represētās personas apliecību; - Invalīda apliecību; - Pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz noteikto minimālo darba algu – izziņu par pensijas apmēru no VSAA; - Černobiļas atoelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību; - Izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. 2. Pakalpojuma apmaksa Deklarējot klātienē maksa ir 4,27 euro. Valsts nodevu nemaksā: 1. politiski represētās personas; 2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; 3. invalīdi; 4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu; 8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; 9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; 11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā. 3. Pakalpojuma saņemšana Saņemt pakalpojumu var klātienē Dzimtsarakstu nodaļā pēc nodevas samaksas vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, izmantojot portālu www.latvija.lv, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu, bez maksas.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  4,27 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Deklarējot klātienē maksa ir 4,27 euro
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Iestādes faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes augstākai amatpersonai.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ādažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000048472
  Papildu informācija:
  dzimtsaraksti@adazi.lv; Tālr.: +371 25750644

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa (Carnikavas pagasts)
  Adrese:
  Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  10:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:40

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa (Ādažu pagasts)
  Adrese:
  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  10:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:40

  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ādažu novada Carnikavas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Ādažu novada Ādažu pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -