Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa)

Ādažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 13.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Jāiesniedz iesniegums, pievienojot vai uzrādot nepieciešamos dokumentus: Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu: 1. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona); 2. Dzīvojamās telpas īres līgums (ja iesniegumu iesniedz nekustamā īpašuma īrnieks); 3. Tiesas sprieduma kopija vai laulības šķiršanu apliecinošs dokuments; 4. Citi dokumenti, kas pierāda lūguma pamatotību. 2. Pakalpojuma saņemšana Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde aktualizē Fizisko personu reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Pieņemto lēmumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijā. Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ādažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000048472
  Papildu informācija:
  dzimtsaraksti@adazi.lv; Tālr.: +371 25750644

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada Ādažu pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Valsts pakalpojumu saņemšanai pusdienas pārtraukums 12:00-12:40

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Valsts pakalpojumu saņemšanai pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Valsts pakalpojumu saņemšanai pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Valsts pakalpojumu saņemšanai pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:00

  Valsts pakalpojumu saņemšanai pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ādažu novada Carnikavas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Valsts pakalpojumu saņemšanai pusdienas pārtraukums 12:00-12:40

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Valsts pakalpojumu saņemšanai pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Valsts pakalpojumu saņemšanai pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Valsts pakalpojumu saņemšanai pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:00

  Valsts pakalpojumu saņemšanai pusdienas pārtraukums 12:00-12:35

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Cits kanāls:
  Ādažu novada pašvaldības e-pasts
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8:00-18:00

  Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:40

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:35

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:00-17:00

  Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:00-14:00

  Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Korespondence
  Adrese:
  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -