Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana

Patentu valde

Informācija atjaunota 11.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Reģistrāciju var atjaunot ik pēc 10 gadiem, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu. Preču zīmi var atjaunot tās spēkā esības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu maksu

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas lūguma iesniegšana Jāiesniedz aizpildīta preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas veidlapa, kas ietver: 1) lūgumu atjaunot preču zīmi; 2) preču zīmes, kura jāatjauno, reģistrācijas numurs; 3) ziņas, kas ļauj nepārprotami noteikt pieteicēju; 4) to preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem pieprasīta preču zīmes reģistrācijas atjaunošana. Vienā iesniegumā var pieprasīt tikai vienas preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu. Iesniedzot reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu, ir jāsamaksā reģistrācijas atjaunošanas maksa. Ja iesniegšanas termiņš ir nokavēts un preču zīmes spēkā esamības termiņš ir izbeidzies, pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir reģistrācijas atjaunošanai sešu mēnešu papildu termiņu pēc reģistrācijas spēkā esamības termiņa izbeigšanās un atjauno reģistrāciju, ja kopā ar reģistrācijas atjaunošanas maksu ir samaksāta arī atbilstošā papildmaksa (sk. MK 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 ""Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"). Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar tādas pilnvarotas personas starpniecību, kura pirms tam nav pārstāvējusi preču zīmes īpašnieku. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls un, ja pilnvara attiecas uz vairākiem iesniegumiem, katram iesniegumam jāpievieno atsevišķa kopija. Pilnvara var tikt sastādīta brīvā formā. 2. Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana un publikācija Ja iesniegums par reģistrācijas atjaunošanu atbilst normatīvo aktu prasībām, Patentu valde pieņem lēmumu par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu. Ziņas par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu iekļauj Preču zīmju reģistrā. Informāciju par preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par reģistrācijas atjaunošanu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Ja reģistrācijas īpašnieks nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar preču zīmes reģistrācijas atjaunošanu saistītajā procedūrā, viņš var iesniegt motivētu apelāciju Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Patentu valde
  Reģistrācijas numurs:
  90000042944
  Papildu informācija:
  Konsultants, +371 67099600

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  9.00 - 16.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Patentu valde
  Adrese:
  Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -