Laulības reģistrācija (Saldus novads)

Saldus novada pašvaldība

Informācija atjaunota 14.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Studenti, Nodarbinātie, Pensionāri Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana 1) Klātienē; Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. iesniegums; 2. personu apliecinošs dokuments; 3. personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu, ja iedzīvotāju reģistra datu bāzē nav pieejamas ziņas, vai tās ir nepareizas. 4. ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja; 5. ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā. 2) Elektroniski; Pilngadīgi Latvijas republikas pilsoņi/nepilsoņi iesniegumu laulības noslēgšanai var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas slēgt laulību, oficiālo e-adresi vai e-pastu, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. 2. Pakalpojuma apmaksa Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14.00 No valsts nodevas samaksas atbrīvo saskaņā ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”. Pašvaldības noteiktais maksas pakalpojums: Svinīga laulību ceremonija Laulību zālē – 35,00 eiro Laulību reģistrācija tikai liecinieku klātbūtnē Laulību zālē – 10,00 eiro Laulību reģistrācija vadītājas kabinetā tikai liecinieku klātbūtnē – bez maksas Izbraukuma laulības pāra izvēlētajā vietā – 72,00 eiro (ja vismaz viens no pāra dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novadā), 144,00 eiro ( ja neviens no pāra dzīvesvietu nav deklarējis Saldus novadā). Svinīga kāzu jubilejas ceremonija – 31.50 eiro Maksājumu par pakalpojumu var veikt pēc iesnieguma reģistrēšanas Dzimtsarakstu nodaļā internetbankā. Maksājuma saņēmējs: Saldus novada pašvaldība PVN reģ. Nr. LV90009114646 Bankas konti: (izvēlieties sev izdevīgāko) SEB – LV42UNLA0050014277525 SWED – LV39HABA0551027582720 CITADELE – LV60PARX0012797400003 LUMINOR BANK LV25RIKO0002013175097 3. Pakalpojuma saņemšana Pakalpojumu saņem klātienē, Dzimtsarakstu nodaļā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Saldus novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114646
  Papildu informācija:
  Dzimtsarakstu nodaļa, 63807951

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -