Laulības reģistrācija (Saldus novads)

Saldus novada pašvaldība

Informācija atjaunota 09.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1. iesniegums; 2. personu apliecinošs dokuments; 3. personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu, ja iedzīvotāju reģistra datu bāzē nav pieejamas ziņas, vai tās ir nepareizas. 4. ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja; 5. ārzemniekam - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā - dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14.00 No valsts nodevas atbrīvo, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu (valsts nodevu neiekasē, ja vienai no personām, kura reģistrē laulību, ir minētais statuss): 1) personu ar I vai II invaliditātes grupu; 2) personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 3) personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu; 4) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 5) daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. Pašvaldības noteiktais maksas pakalpojums: Svinīga laulību ceremonija Laulību zālē – 60,00 eiro Laulību reģistrācija bez viesiem Laulību zālē – 25,00 eiro Laulību reģistrācija vadītājas kabinetā tikai liecinieku klātbūtnē – bez maksas Izbraukuma laulības pāra izvēlētajā vietā – 100,00 eiro (ja vismaz viens no pāra dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novadā), 200,00 eiro ( ja neviens no pāra dzīvesvietu nav deklarējis Saldus novadā). Svinīga kāzu jubilejas ceremonija – 60,00 eiro Maksājumu par pakalpojumu var veikt pēc iesnieguma reģistrēšanas Dzimtsarakstu nodaļā internetbankā. Maksājuma saņēmējs: Saldus novada pašvaldība PVN reģ. Nr. LV90009114646 Bankas konti: (izvēlieties sev izdevīgāko) SEB – LV42UNLA0050014277525 SWED – LV39HABA0551027582720 CITADELE – LV60PARX0012797400003 LUMINOR BANK LV25RIKO0002013175097
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Saldus novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009114646
  Papildu informācija:
  Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa, 63807951

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Otrdiena 08:00 - 12:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienas pārtraukums 12:00-13:00

  Piektdiena 08:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -