Laulības reģistrācija (Ķekavas novadā)

Ķekavas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar abu personu drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Elektroniskais iesniegums ir iesniegts pēc tā pārbaudes un pieņemšanas dzimtsarakstu nodaļā, par ko tiek paziņots iesniedzējiem Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, vai citā dzimtsarakstu nodaļā nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Iesniegumu aizpilda personīgi uz vietas. Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu, kurš derīgs sešus mēnešus, skaitot no iesniegšanas dienas. 2. Pakalpojuma apmaksa Pēc iesnieguma iesniegšanas, personas vienojas par noteiktu laulību datumu un vietu, samaksā valsts nodevu un maksu par laulību ceremoniju. Valsts nodeva 14 EUR (Saskaņā ar 24.09.2013. MK noteikumiem Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”).+ pašvaldības noteiktie maksas pakalpojumi. 3. Pakalpojuma saņemšana Laulības reģistrācija notiek noteiktajā dienā un vietā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un dviem pilngadīgiem lieciniekiem. Tiek sastādīts laulību reģistrs un izsniegta laulības apliecība.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ķekavas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000048491

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Baložu dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Ceturtdiena 09:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Ķekavas novada dzimtsarakstu nodaļa (Ķekavas)
  Adrese:
  Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Ceturtdiena 09:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Ķekavas novada dzimtsarakstu nodaļa (Ķekavas)
  Adrese:
  Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Ceturtdiena 09:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Baložu dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Ceturtdiena 09:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums no 13:00-14:00

  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -