Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija atjaunota 05.03.2024.

Fiziskās personas Saņēmēji

Jebkurai fiziskai personai, kas šķērso Latvijas valsts robežu ar Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā, ir pienākums paziņot par atsevišķām akcīzes precēm, gadījumos, kad persona robežu šķērso biežāk nekā vienu reizi 30 dienās, kā arī gadījumos, kad ievesto akcīzes preču daudzums pārsniedz daudzumu, kam piemēro atbrīvojumu no muitas maksājumiem, vai pēc muitas amatpersonas pieprasījuma. Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma veidlapu saņem, aizpilda un iesniedz robežas šķērsošanas vietā. Robežšķērsošanas vietā, kur muitas kontrole nav paredzēta, to iesniedz Valsts robežsardzes amatpersonai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Jebkura fiziska persona, kurai ir pienākums vai kura vēlas robežas šķērsošanas vietā iesniegt akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu muitas amatpersonai vai, ja robežšķērsošanas vietā muitas kontrole nav paredzēta, Valsts robežsardzes amatpersonai, to iesniedz rakstveidā aizpildītu un uzrāda muitas kontrolei personīgajā bagāžā esošas atsevišķas akcīzes preces (tabakas izstrādājumi, t.sk., cigaretes, alkoholiskie dzērieni) un norāda degvielas daudzumu personīgā vieglā transportlīdzekļa un pārvietojamās degvielas tvertnēs. Komerciālo mehānisko transportlīdzekļu vadītājiem papildus jānorāda transportlīdzekļa nobraukums (odometra rādījums) robežšķērsošanas brīdi, kā arī tā turētāja (īpašnieka) nosaukums un reģistrācijas numurs. Akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu, izbraucot no Latvijas Republikas, vai iebraucot Latvijas Republikā, gadījumos, kad par ievestajām akcīzes precēm nav jāveic muitas maksājumi, var iesniegt arī Pededzes, Meikšānu un Kaplavas robežšķērsošanas vietās, kur muitas kontrole nav paredzēta. Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma veidlapas ir bez maksas pieejamas kompetentajā iestādē valsts robežas šķērsošanas vietā. Informāciju veidlapā iespējams aizpildīt latviešu vai angļu valodā. 2. Pakalpojumu saņemšana Kompetentās iestādes amatpersona izlases kārtībā vai saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju pārliecinās par norādīto atsevišķu akcīzes preču daudzuma atbilstību faktiskajam daudzumam un par citu akcīzes preču pārvietošanas paziņojumā sniegto ziņu patiesumu. Pakalpojuma sniegšanu nodrošina teritoriāli tuvākais muitas kontroles punkts vai robežšķērsošanas vieta, kur muitas kontrole nav paredzēta.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000069281
  Papildu informācija:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, +371 67120000, vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
  Adrese:
  Grebņova, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5717
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Citi klātienes kanāli:
  VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Terehovas MKP (muitas iestādes kods 0722)
  Adrese:
  Terehova, Zaļesjes pag., Ludzas nov., LV-5751
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00
  Otrdiena 00:00 - 24:00
  Trešdiena 00:00 - 24:00
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00
  Piektdiena 00:00 - 24:00
  Sestdiena 00:00 - 24:00
  Svētdiena 00:00 - 24:00
  Citi klātienes kanāli:
  VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Pāternieku MKP (muitas iestādes kods 0731)
  Adrese:
  Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, LV-5662
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  00.00 - 24.00