Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 09.04.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks nekā 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas lēmums par atļauju koka nociršanai. Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību. Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama. Saskaņā ar MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20.punktu pilsētas administratīvajā teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai un koku ciršanu ceļu un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Lai saņemtu saskaņojumu koku ciršanai, jāiesniedz Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijai adresēts motivēts iesniegums par koku ciršanu un zemes robežu plāns, kurā iezīmēti izcērtamie koki. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka iesniegumam papildus pievienojams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku ciršanu vai mājas padomes priekšsēdētāja iesniegums. Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – šī pakalpojuma aprakstā klikšķiniet sarkanajā logā “Pieprasīt pakalpojumu”, identificējieties ar kvalificētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, attiecīgajā logā izvēlieties atbilstošo veidlapu un klikšķiniet “Aizpildīt veidlapu”. Pēc aizpildīšanas saglabājiet to un pārejiet uz e-adreses ziņojuma nosūtīšanu, pievienojot papildu dokumentus un elektroniski parakstot e-iesniegumu. Koku novērtēšanas komisija mēneša laikā izskata iesniegumu par koku ciršanu, pieņem lēmumu par koku ciršanas saskaņojumu vai par motivētu atteikumu koku ciršanai, ko nosūta iesniedzējam. Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Komisijas lēmumu, (summu euro bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumā minētos koeficientus (koka diametra koeficients, koka sugas koeficients, koka nociršanas iemesla koeficients, apdzīvotas vietas koeficients, koka atrašanās vietas koeficients).

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Valmieras novada pašvaldības domē mēneša laikā pēc atzinuma saņemšanas

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Dabas resursu pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 64292375

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dabas resursu pārvalde (koku ciršana)
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -