Pašvaldības atbalsts vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem privātā izglītības iestādē

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 22.05.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Skolēni Saņēmēji

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, savukārt izglītības iestāde atrodas Valmieras novada administratīvajā teritorijā un īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi klātienes formā. Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī 2024. gadā vienam skolēnam, kurš apgūst vispārējās vai speciālās izglītības programmu – 92,98 EUR (pašvaldības domes 20.02.2024. lēmums Nr. 35).

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Piesakoties pašvaldības atbalsta saņemšanai, izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldībai adresētu iesniegumu un pievieno līguma ar izglītības iestādi kopiju. UZMANĪBU! Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – pēc autentifikācijas izvēlieties adresātu "Valmieras novada pašvaldība", izdariet attiecīgo izvēli logā "Izvēlieties veidlapu", aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz iestādes e-adresi. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pašvaldības izpilddirektors pieņem viena mēneša laikā, par to rakstiski informējot bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi. Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad bērna likumīgais pārstāvis pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Ja izglītojamais iestājas Izglītības iestādē jūnijā, jūlijā vai augustā, tad Pašvaldības atbalstu aprēķina sākot ar kārtējā gada 1.septembri. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts trīspusējais līgums, kas noslēgts starp Pašvaldību, Izglītības iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Izglītības pārvalde, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tel. nr.: 64207139

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta:
  Pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Valmieras novada Izglītības pārvalde (vadītājs)
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  8:00 - 17:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -

  -

  Svētdiena -

  -

 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā
  Adrese:
  Kontaktinformāciju skatīt hipersaitē
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -