Domstarpību izšķiršana bērna tiesību aizsardzībā

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 22.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

1. Bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties. 2. Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu. 3. Bāriņtiesa izšķir bērna un vecāku domstarpības. 4. Bāriņtiesa izšķir bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības. 5. Bāriņtiesa izšķir domstarpības starp aizgādnībā esošo personu un tās aizgādni.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Persona iesniegumu un lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas iesniedz Bāriņtiesā. Nepieciešamie dokumenti: 1. Personu apliecinošs dokuments - uzrāda oriģinālu. 2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu. 3. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas - uzrādot oriģinālu. Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros veic nepieciešamās darbības (noskaidro domstarpībās iesaistīto pušu viedokļus, veic dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā u.c.), ja nepieciešams pieprasa papildinformāciju.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Bāriņtiesa izvērtē iesniedzēja lūgumu, sagatavojot rakstveida atbildi un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu. Persona pakalpojumu saņem atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Bāriņtiesa, tālr. 67149872, 28305978

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Mārupes novada Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Korespondence pa pastu - Bāriņtiesa
  Adrese:
  Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Pa pastu nosūtīti dokumenti
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -