Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 12.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2014.gada 30.septembrim un šī māja pilnībā vai daļēji atrodas uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai reģistrēta zemes gabala, tad Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo un zemesgrāmatā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda reģistrēto zemes gabalu, uz kura pilnībā vai daļēji atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja, nodod īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas privatizēto objektu īpašniekiem, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai. Izdevumus par zemes gabala platības noteikšanu, zemes iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā sedz privatizēto objektu īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijā. Dokumentus var iesniegt pa pastu Pērses ielā 10/12, Rīga, LV- 1011 un e-pastā - dmpk@riga.lv, iesniedzot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu. Fiziskai personai un Juridiskai personai: 1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus; 2. Jāiesniedz dokuments, kas apliecina veikto samaksu. 2. Pakalpojuma apmaksa Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izdevumi par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā veicami eiro, kas sastāv no: 1. Latvijas valsts vēstures arhīva izziņas sagatavošana; 2.Rīgas valstspilsētas zemes komisijas izziņu sagatavošana; 3. Rīgas valstspilsētas būvvaldes pārskata plāna izgatavošana (iepriekš minētās trīs pozīcijas par vēsturisko zemes gabalu piederību un robežām); 4. Rīgas valstspilsētas būvvaldes apakšzemes inženiertīklu komunikāciju izziņas un grafiskās daļas izgatavošana; 5. Zemes gabala robežu noteikšanas projekta izstrāde un saskaņošana; 6. Rīgas valstspilsētas būvvaldes adreses izziņas sagatavošana; 7. Zemes robežu uzmērīšana, robežu plānu izgatavošana un reģistrācija Valsts zemes dienestā; 8. Izdevumi zemes īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda. Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, Reģ.Nr.LV90011524360 Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT:RIKOLV2X, IBAN konts LV02RIKO0022000000000 3. Pakalpojuma saņemšana Persona saņem pakalpojumu klātienē Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā un e-pastā (ar drošu elektronisko parakstu).

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas domes lēmumu par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo un zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda nostiprināto zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas privatizēto objektu īpašnieki var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram (Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539). Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 18.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Adrese:
  Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -