Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (Jūrmalas valstspilsēta)

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Informācija atjaunota 12.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Pirmsskolas vecuma bērni, Citi, Fiziskās personas Saņēmēji

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, vienam no vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz pieteikums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldē klātienē vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi infoizglitiba@jurmala.lv ( parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), bērna reģistrēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē, norādot izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības ieguvi. Atļauts norādīt ne vairāk kā divas izglītības iestādes. Sākot no 2024. gada 1. janvāra pieteikumu reģistrācija notiks visu kalendāro gadu Jūrmalas Izglītības pārvaldē no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība līdz četru gadu vecumam. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis Izglītības pārvaldē uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi vai pilnvaru. 2. Pakalpojuma saņemšana Izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē bērna vecāku par uzņemšanu vai atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē. Lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad saņemta rakstiska informācija no izglītības iestādes vadītāja, iesniedz izglītības iestādē šādus dokumentus: iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē; bērna medicīnisko karti ( veidlapa 026/u).

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jūrmalas valstspilsētas administrācija
  Reģistrācijas numurs:
  90000056357
  Papildu informācija:
  Izglītības un metodiskā atbalsta nodaļa +371 29487281

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Jūrmalas Izglītības pārvalde
  Adrese:
  Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  Pārtraukums 13.00-13.30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 13.00-13.30

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 13.00-13.30

  Ceturtdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums 13.00-13.30

  Piektdiena 08:30 - 16:00

  Pārtraukums 13.00-13.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -