Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 07.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhīvā tiek glabāti akceptēti un saskaņoti skiču projekti, būvprojekti, kas datēti pēc 1944.gada*, inženierkomunikāciju, zemes ierīcības projekti, dokumenti par objektu pieņemšanu ekspluatācijā. Jebkuram interesentam, norādot pamatojumu un mērķi dokumentu apskatei, ir tiesības iepazīties ar Arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā, ja to neierobežo citi saistošie likumi un noteikumi, izņemot dokumentus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju. Kopijas tiek sagatavotas uz iesnieguma pamata, kur norādīts pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, un tiek izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pilnvaru, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Dokumentu kopiju izgatavošana ir maksas pakalpojums. * Būvprojekti, kas datēti līdz 1944.gadam, glabājas un ir pieejami Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16, Rīgā, tālrunis 20017505, vairāk informācijas: https://www.arhivi.gov.lv.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Klients vēršas pēc pakalpojuma klātienē, elektroniski, pa pastu vai izmantojot e-adresi. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā darba laikā, atstājot dokumentus Dzirnavu ielā 140, Rīgā pie centrālās ieejas novietotajā aizslēdzamajā skapī. Dokumentu kopumu līdz 50 lapām var iesniegt jebkurā diennakts laikā. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu veidlapu un īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: -Veidlapa “Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošiem būvniecības dokumentiem” (veidlapaNr. DA_157_v4); -Veidlapa “Iesniegums par arhīva lietas kopijas izgatavošanu” (veidlapa Nr.DA_158_v4); -Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti. 2. Pakalpojuma saņemšana Pēc informācijas saņemšanas par atlasītajiem materiāliem un iepriekšēja pieraksta ar pieprasītajiem dokumentiem var iepazīties klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Dzirnavu ielā 140, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – arī pilnvaru), vai uz pieprasījumā norādīto e-pastu vai pasta adresi tiek nosūtītas no arhīva lietas sagatavotās kopijas vai informācija par atlasītajiem materiāliem.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  4,3 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Saskaņā ar 17.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.842 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem"" vienas lapas puses kopijas izgatavošanas izmaksas ir 4,30 EUR (ar PVN). Maksājuma rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 90011524360 Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konta Nr. LV36RIKO0020200002010
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 18:00
  Piektdiena 08:30 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -