Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, Jelgava

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 24.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 100.00 euro apmērā par bērnu, kuram ir piešķirts personas kods, piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst 2 bērni, piešķir piedzimšanas pabalstu 1423.00 euro apmērā, ja piedzimst 3 un vairāk bērnu – 2846.00 euro apmērā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Viens no vecākiem (aizbildnis), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā, pieprasa bērna piedzimšanas pabalstu par bērnu, kuram ir piešķirts personas kods. Iesniegumam pievieno bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu). Iesniegumu iesniedz klātienē JSLP, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu). Lēmumu pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa. 2. Pakalpojuma saņemšana Pabalstu izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā. Nelabvēlīga lēmuma gadījumā tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Informācija ar personas datu apstrādi pieejama šeit: https://www.jelgava.lv/socialas-palidzibas-brivpratigas-iniciativas-pabalsti-informacija-par-personas-datu-apstradi/

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001. JSLP vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  40900039904
  Papildu informācija:
  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224; Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, vadītāja, tālrunis 63048907; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Lielā iela 15, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 13.00 - 19.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00 un 14.00 - 17.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00 un 14.00 - 17.00

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības KAC
  Adrese:
  Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00; 13.00-19.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00; 13.00-17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00; 13.00-17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00; 13.00-17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00; 12.30-14.30

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas sociālo lietu pārvalde
  Adrese:
  Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -