Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (Jelgavas valstspilsēta)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 21.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas Saņēmēji

Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 100.00 euro apmērā par bērnu, kuram ir piešķirts personas kods, piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst vairāki bērni, piešķir piedzimšanas pabalstu: • 1423.00 euro apmērā, ja piedzimst 2 bērni vienās dzemdībās; • 2846.00 euro apmērā, ja piedzimst 3 un vairāk bērnu vienās dzemdībās.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana. Viens no vecākiem (aizbildnis), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā, pieprasa vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā par bērnu, kuram ir piešķirts personas kods un iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā), vai nosūta pa pastu, vai e-pastu (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai e-adresē, vai klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgavā), vai klātienē Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā (Lielā ielā 5, Jelgavā) iesniegumu un tam pievieno bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu). 2. Pakalpojuma saņemšana. Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā izmaksā pēc JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā. Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā nepiešķir ja: • bērnam ir piemērota kāda no ārpusģimenes aprūpes formām; • viens no vecākiem (aizbildņiem) ir saņēmis bērna piedzimšanas pabalstu citā pašvaldībā. JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupai ir tiesības atteikt piešķirt brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu vai atcelt lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu pilnībā vai daļēji, ja iesniedzējs bez pamatota iemesla nepilda kādu no noteikumos noteiktajiem pienākumiem.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  40900039904
  Papildu informācija:
  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Pasta iela 32, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 13.00 - 19.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00 un 14.00 - 17.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00 un 14.00 - 17.00

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 9.00 - 12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības KAC
  Adrese:
  Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00; 13.00-19.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00; 13.00-17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00; 13.00-17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00; 13.00-17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00; 12.30-14.30

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Jelgavas sociālo lietu pārvalde
  Adrese:
  Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 19:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 13.00

  Piektdiena 08:00 - 14:30

  Pusdienu pārtraukums: 12.00 - 12.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Jelgavas sociālo lietu pārvalde
  Adrese:
  Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00
  Otrdiena 00:00 - 24:00
  Trešdiena 00:00 - 24:00
  Ceturtdiena 00:00 - 24:00
  Piektdiena 00:00 - 24:00
  Sestdiena 00:00 - 24:00
  Svētdiena 00:00 - 24:00