Ēdināšanas pabalsts privātajā izglītības iestādē

Valmieras novada pašvaldība

Informācija atjaunota 18.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Pirmsskolas vecuma bērni, Skolēni, Personas ar īpašām vajadzībām Saņēmēji

Ēdināšanas pabalstu izglītojamiem, kuri izglītību apgūst privātajā izglītības iestādē piešķir izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pirmsskolas izglītības vai pamatizglītības programmu Valmieras novada administratīvajā teritorijā privātajā izglītības iestādē. Ēdināšanas pabalsta apmērs: 100 % apmērā bērniem ar invaliditāti: – pirmsskolas vecuma bērniem visām ēdienreizēm (bet ne vairāk kā 2,50 euro dienā); – 1.–4. klašu izglītojamiem pusdienām (bet ne vairāk kā 2 euro dienā); – 5.–9. klašu izglītojamajiem pusdienām (bet ne vairāk kā 3 euro dienā). 50 % apmērā bērniem no daudzbērnu ģimenes: – visām ēdienreizēm, apgūstot pirmsskolas izglītības programmu (bet ne vairāk kā 1,25 euro dienā); – 1.–4. klašu izglītojamiem pusdienām (bet ne vairāk kā 1 euro dienā); – 5.–9. klašu izglītojamajiem pusdienām (bet ne vairāk kā 1,50 euro dienā). ! Izglītojamais vienlaicīgi nevar saņemt vairākus atvieglojumus.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķir Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu. Papildus jāuzrāda Goda ģimenes apliecība, ja pieprasa atvieglojumu bērnam no daudzbērnu ģimenes. Sūtot dokumentus e-pastā, tiem jābūt elektroniski parakstītiem.  AKTUĀLI E-adreses lietotājiem! Saziņai ar Sociālo lietu pārvaldi izmantojiet savu e-adresi, kā ziņojuma adresātu izvēloties “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” un pievienojot ieskenētu aizpildītu iesnieguma veidlapu un citus nepieciešamos dokumentus. Ēdināšanas pabalstu izmaksā reizi mēnesī 10 darba dienu laikā pēc tam, kad Sociālo lietu pārvaldē iesniegti rēķins par iepriekšējā mēnesī saņemto ēdināšanas pakalpojumu un maksājuma dokuments par tā apmaksu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Sociālo lietu pārvaldes lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Valmieras novada pašvaldības domē. Pašvaldības domes lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valmieras novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000043403
  Papildu informācija:
  Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļa, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202, tel. nr.: 64207140

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļa (pabalsti)
  Adrese:
  Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -