Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 13.02.2024.

Studenti, Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu. Vārdu un uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā, savukārt tautību var mainīt pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku vai vecvecāku tautību), ja var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pakalpojuma saņēmējs Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz iesniegumu, kurā norāda vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. 1. Personu apliecinošs dokuments – uzrādīt oriģinālu; 2. Ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds veicinās iekļaušanos sabiedrībā; 3. Nepilngadīgas personas vecāku piekrišana vārda, uzvārda, vārda un uzvārda, vai tautības ieraksta maiņai, vai aizbildņu rakstveida piekrišana vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai un Bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm– jāiesniedz oriģināls; 4. Tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli; 5. Ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls, 1.grupas invalīdiem ar invaliditāti bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīdiem vai vecākiem par 75 gadiem - dokuments, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi; 6. Ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” – lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt. Vārda un uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas likumā minētajiem iemesliem: 1.Vārds un uzvārds apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā; 2.Persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītam vārdam pievienot otru vārdu; 3.Personas vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu; 4.Persona vēlas iegūt savas dzimtas uzvārdu tiešā augšupejošā līnijā 5.Persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību vai pēc laulības atzīšanu par spēkā neesošu; 6.Personai mainīts dzimums; 7.Viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu ”latvietis” vai “lībietis (līvs), ja tiek ievēroti pārējie likuma nosacījumi attiecībā uz tautības ieraksta maiņu. 8. Apliecinājums par valsts nodevas samaksu.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  71 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Maksājumu var veikt Mārupes novada pašvaldībā tikai ar maksājumu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada pašvaldības norēķinu kontu. Valsts nodeva 71,00 EUR Maksājumu rekvizīti: Saņēmējs: Mārupes novada dome Reģ.nr.90000012827 Konts LV69UNLA0003011130405 AS “SEB Banka” Kods UNLALV2X
 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa, tālr. 67149878, 67914292

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00

  -

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -