Nodokļu maksātāju reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija atjaunota 05.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Fiziskās personas, Juridiskās personas Saņēmēji

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācijas veidlapa, kuru nodokļu maksātājs aizpilda, uzsākot ar PVN apliekamo darījumu veikšanu.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Uzsākot apliekamo darījumu veikšanu, nodokļu maksātāji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā. VID PVN maksātāju reģistrā kā apliekamas personas reģistrē: 1) fiziskās personas; 2) juridiskās personas; 3) personālsabiedrības; 4) personu grupas pilnvaroto fizisko personu, ja personu grupa kopīgas saimnieciskās darbības veikšanai darbojas uz līguma pamata; 5) ja citas dalībvalsts nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, − vienu no šādām personām: a) citas dalībvalsts nodokļa maksātāju, b) tā pilnvaroto personu iekšzemē; 6) ja trešās valsts vai trešā teritorijas nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, reģistrē: a) trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju; b) tā pilnvaroto personu iekšzemē; 6) PVN grupu, norādot PVN grupas galveno uzņēmumu, kurš uzņemas saistības PVN grupas vārdā iesniegt nodokļa deklarācijas un pildīt citas apliekamās personas pienākumus; 7) fiskālo pārstāvi. Iekšzemes nodokļa maksātājs var nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja vienlaikus izpildās visi šie 4 nosacījumi: 1) iekšzemē veikto ar nodokli apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 euro (neiekļaujot piegādāto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtību, ja šādu piegādi veic vienu reizi 12 mēnešu laikā); 2) netiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vieta tiek noteikta pēc Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmā daļas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts pircējiem; 3) netiek saņemti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu, no tāda pakalpojumu sniedzēja, kurš nav reģistrējis saimniecisko darbību Latvijā; 4) citu Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā iegādāto preču kopējā vērtība bez PVN nesasniedz 10 000 euro gadā. Nereģistrētu nodokļa maksātāju, citas dalībvalsts nodokļa maksātāju vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju reģistrē VID PVN maksātāju reģistrā, pamatojoties uz reģistrācijas iesniegumu, ko iesniedz VID. Iesniegumu var iesniegt: - VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), izvēloties sadaļu "Dokumenti" – "No veidlapas" – "Nodokļu maksātāja reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas" – "Iesniegums rezidentu PVN reģistrācijai, datu maiņai vai izslēgšanai" vai "Iesniegums nerezidentu PVN reģistrācijai, datu maiņai vai izslēgšanai"; - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģionālajā iestādē vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā. 2. Pakalpojuma saņemšana VID lēmumu nodokļu maksātājam, kurš ir VID EDS lietotājs, paziņo VID EDS, vienlaikus par to nosūtot informāciju uz oficiālo elektronisko adresi, ja nodokļu maksātājam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, rakstveida iesniegumu: 1) iesniedzot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā; 2) nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1978; 3) izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000069281
  Papildu informācija:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, +371 67120000, vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Valsts ieņēmumu dienests
  Adrese:
  Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:15 - 17:00
  Otrdiena 08:15 - 17:00
  Trešdiena 08:15 - 17:00
  Ceturtdiena 08:15 - 17:00
  Piektdiena 08:15 - 15:45
  Sestdiena -
  Svētdiena -