Bērna piedzimšanas pabalsts (Rīgas valstspilsēta)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 17.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Tiesības pieprasīt bērna piedzimšanas pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par jaundzimušā aizbildni, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam.Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Rīgas Sociālais dienests piešķir materiālu atbalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. Vienreizēja pabalsta apmērs ir 150.00 EUR. Pabalstu izmaksu administrē Rīgas Sociālais dienests. Pabalsta pieprasītājs vēršas Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā un reģistrējot bērna piedzimšanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, un lūdz piešķirt pabalstu. 1. Ja bērna piedzimšana reģistrēta citā Latvijas pilsētā vai pagastā, pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (aizbildņi uzrāda Rīgas bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu oriģinālu). 2. Ja jaundzimušā vecāks ir bārenis un dzīvo citā Latvijas pilsētā vai pagastā, kuram ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir bijusi noteikta ārpusģimenes aprūpe un ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisijas lēmumu ir iekļauts palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai, pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību, Rīgas bāriņtiesas lēmuma par ārpusģimenes aprūpi oriģinālu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisijas lēmumu par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai. 3. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs un dokuments, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju sastādīts svešvalodā, tam nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot Rīgas Sociālā dienesta e-pasta adresi: soc@riga.lv. Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055. 2. Pakalpojuma saņemšana Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Baldones ielā 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Zemgaļu iela 1, Rīga, LV-1006
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  8.30 - 12.00 12.30 - 18.00

  Otrdiena 08:30 - 15:30

  8.30 - 12.00 12.30 - 15.30

  Trešdiena 08:30 - 15:30

  8.30 - 12.00 12.30 - 15.30

  Ceturtdiena 08:30 - 15:30

  8.30 - 12.00 12.30 - 15.30

  Piektdiena 08:30 - 15:30

  8.30 - 12.00 12.30 - 15.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007
  Darba laiki:
  Pirmdiena 12:00 - 19:00
  Otrdiena 08:00 - 15:00
  Trešdiena 08:00 - 15:00
  Ceturtdiena 08:00 - 15:00
  Piektdiena 08:00 - 14:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas Sociālais dienests 110 kab.
  Adrese:
  Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:30 - 15:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.30 - 13.00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena 09:30 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums: 12.30 - 13.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Aglonas iela 4B, Rīga, LV-1057
  Darba laiki:
  Pirmdiena 12:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 15:00
  Trešdiena 08:00 - 15:00
  Ceturtdiena 08:00 - 15:00
  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Dzemdību nams
  Adrese:
  Miera iela 45, Rīga, LV-1013
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 15:30

  9.30 - 13.00 13.30 - 15.30

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  9.30 - 13.00 13.30 - 15.30

  Trešdiena 09:30 - 15:30

  9.30 - 13.00 13.30 - 15.30

  Ceturtdiena 09:30 - 15:30

  9.30 - 13.00 13.30 - 15.30

  Piektdiena 09:30 - 15:30

  9.30 - 13.00 13.30 - 15.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00

  8.30 - 12.00 12.30 - 18.00

  Otrdiena 08:30 - 15:30

  8.30 - 12.00 12.30 - 15.30

  Trešdiena 08:30 - 15:30

  8.30 - 12.00 12.30 - 15.30

  Ceturtdiena 08:30 - 15:30

  8.30 - 12.00 12.30 - 15.30

  Piektdiena 08:30 - 15:30

  8.30 - 12.00 12.30 - 15.30

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas Sociālais dienests
  Adrese:
  Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -