Ropažu novada pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu (Ropažu novads)

Ropažu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 10.06.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Tiesības saņemt pabalstu ir: -Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un, ja vismaz viena bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja pamata dzīvesvieta Ropažu novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā kopā ar bērna vecāku. Pie pabalstu piešķiršana: Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai to likumiskajam pārstāvim Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Pašvaldības Sociālais dienests. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 300,00 euro (trīs simti euro un 00 centi) par katru bērnu, par vienās dzemdībās dzimušiem dvīņiem 1000 un par trīņiem 5000, ja Ropažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis viens no vecākiem.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Pieprasītājs var vērsties ar iesniegumu sociālajā dienestā, ja pašvaldībā dzīvesvieta ir reģistrēta ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir: 300,00 euro (trīs simti euro un 00 centi) par bērnu, ja Ropažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis vismaz viens no vecākiem; 1000 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi) par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem; 5000 euro (pieci tūkstoši euro un 00 centi) par vienās dzemdībās dzimušiem trim bērniem. 2. Pakalpojuma saņemšana Pabalsts tiek izmaksāts Pašvaldības kasē skaidras naudā vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Ropažu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000067986
  Papildu informācija:
  Sociālais dienests, socialais.dienests@ropazi.lv, +371 67910792

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Ulbrokas, Stopiņu pagasta Sociālā dienesta struktūrvienība
  Adrese:
  Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 19:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks no 11:00 - 13:00, 13:30 - 19:00

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30 Apmeklētājus nepieņem

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30 Apmeklētājus nepieņem

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks 9:00-13:00, 13:30-18:00

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30 Apmeklētājus nepieņem

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Garkalnes pagasta Sociālā dienesta struktūrvienība
  Adrese:
  Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 19:00

  Apmeklētāju pieņemšanas no 11:00 - 13:00, 13:30 - 19:00

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30 Apmeklētājus nepieņem

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30 Apmeklētājus nepieņem

  Ceturtdiena 08:00 - 18:00

  Apmeklētāju pieņemšana no 9:00 - 13:00, 13:30 - 18:00

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30 Apmeklētājus nepieņem

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ropažu pagasta Sociālā dienesta struktūrvienība
  Adrese:
  Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 19:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks 11:00-13:00 / 14:00-19:00

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Apmeklētājus nepieņem

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Apmeklētājus nepieņem

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks 9:00-13:00 / 14:00-18:00

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Apmeklētājus nepieņem

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vangažu pilsētas Sociālā dienesta struktūrvienība
  Adrese:
  Meža iela 1, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:30 - 19:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks 11:00-13:00, 13:30-19:00

  Otrdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30 Apmeklētājus nepieņem

  Trešdiena 08:30 - 17:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30 Apmeklētājus nepieņem

  Ceturtdiena 08:30 - 18:00

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks 9:00 - 13:00, 13:30 - 18:00

  Piektdiena 08:30 - 15:00

  Pārtraukums no 13:00 - 13:30 Apmeklētājus nepieņem

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Ropažu novada Sociālais dienesta pasts
  Adrese:
  Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  9:30-13:00 / 13:30-19:00, (apmeklētāju pieņemšanas laiks 11:00-13:00 / 14:00-19:00)

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-17:00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-17:00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-18:00, (apmeklētāju pieņemšanas laiks 9:00-13:00 / 14:00-18:00)

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8:30-13:00 / 13:30-15:00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Brīvs

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Brīvs