Bērna piedzimšanas pabalsts

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

E-pakalpojuma identifikators

URN:IVIS:100001:EP-EP237-V1-0

Lietošanas noteikumi

1. E-pakalpojuma "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kuru portāla https://latvija.gov.lv/ lietotājs ievēro, iesniedzot elektronisku iesniegumu (turpmāk – e-iesniegums).

2. Pakalpojuma turētājs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – Iestāde).

3. Pakalpojums ir pieejams tiem portāla https://latvija.gov.lv/ lietotājiem, kuri ir autentificējušies ar droša elektroniskā paraksta viedkarti, elektroniskās identifikācijas karti (eID) vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem.

4. Iesniedzējs – portāla https://latvija.gov.lv/ lietotājs, kurš iesniedz e-iesniegumu, izmantojot Pakalpojumu.

5. Pakalpojums paredzēts e-iesniegumu iesniegšanai Iestādei, lai pieprasītu atbilstošu pakalpojumu. Iesniedzējs ņem vērā e-iesnieguma aizpildīšanas nosacījumus un sniedz visu nepieciešamo informāciju pakalpojuma pieprasīšanai.

6. Pakalpojuma izpildes maksimālais sesijas laiks e-iesnieguma aizpildīšanai ir 15 minūtes no Pakalpojuma uzsākšanas brīža.

7. Iestāde saņem un reģistrē e-iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.

8. Iepazīties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) privātuma politiku var šeit.

9. Iesniedzēja iesniegtie dati tiks apstrādāti VSAA informācijas sistēmā un pakalpojuma piešķiršanai nepieciešāmi dati tiks iegūti arī no citām Valsts informācijas sistēmām.

10. Atbilde uz e-iesniegumu tiek sniegta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgā pakalpojuma sniegšanu. Veidu, kādā iesniedzējs vēlas saņemt atbildi uz e-iesniegumu, iesniedzējs norāda e-iesnieguma tekstā.

11. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek atrunāti portāla https://latvija.gov.lv/ lietošanas noteikumos. 12. Lietotājs ir iepazinies ar portāla https://latvija.gov.lv/ lietošanas noteikumiem.