Dzīvesvietas deklarēšana un papildu adreses norādīšana (Jūrmalas valstspilsēta)

Jūrmalas valstspilsētas administrācija

Informācija atjaunota 03.07.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Bezdarbnieki, Pensionāri, Personas ar īpašām vajadzībām, Personas ar zemiem ienākumiem, Citi, Fiziskās personas Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu un papildu adreses reģistrēšana un aktualizēšana Fizisko personu reģistrā

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai deklarētu dzīvesvietu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vai norādītu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotajai personai ir jāvēršas Jūrmalas Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļā un jāiesniedz noteikta parauga veidlapa (dzīvesvietas deklarācija). Jāuzrāda šādi dokumenti: 1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte); 2. deklarējot nepilngadīga bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju dzīvesvietu vai norādot papildu adresi, jāuzrāda dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā; 3. pilnvarotai personai - notariāli apliecināta pilnvara; 4. ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība; 5. apliecinājums par valsts nodevas samaksu, ja samaksa veikta bankā vai pasta nodaļā vai dokuments, kas apliecina atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas (ja šāds dokuments nav administrācijas rīcībā). 6. Elektroniski pakalpojumu var pieprasīt portālā www.latvija.lv https://latvija.gov.lv/Services/12209 2. Pakalpojuma apmaksa Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4,27 euro. Klātienē valsts nodevu iespējams samaksāt ar norēķinu kartēm. Skaidrā naudā apmaksu var veikt bankā vai pastā (norēķinu konta numuru saņemot Dzīvokļu nodaļā). • Valsts nodevas maksājums ir jāveic pirms pakalpojuma saņemšanas. Valsts nodevu nemaksā: - politiski represētās personas; - reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; - invalīdi; - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; - pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; - personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu; - reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; - personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Pakalpojuma cena:
  4,27 EUR
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4,27 euro.
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Iestādes faktisko rīcību var apstrīdēt iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Jūrmalas valstspilsētas administrācija
  Reģistrācijas numurs:
  90000056357
  Papildu informācija:
  Jūrmalas Labklājības pārvalde Dzīvokļu nodaļa, +371 67093887; +371 27892287

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Jūrmalas Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 53, Jūrmala, LV-2011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 18:00

  Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos: 10.00–13.00 un 15.00–18.00 Dzīvokļa jautājumos: 15.00-18.00

  Otrdiena 10:00 - 12:00

  Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos: 10.00–12.00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena 10:00 - 17:00

  Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos: 10.00–13.00 un 14.00–17.00

  Piektdiena 09:00 - 12:00

  Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos: 9.00–12.00 Dzīvokļa jautājumos: 9.00-12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Jūrmalas Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļa
  Adrese:
  Raiņa iela 53, Jūrmala, LV-2011
  Darba laiki:
  Pirmdiena 10:00 - 18:00

  Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos: 10.00–13.00 un 15.00–18.00 Dzīvokļa jautājumos: 15.00-18.00

  Otrdiena 10:00 - 12:00

  Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos: 10.00–12.00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena 10:00 - 17:00

  Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos: 10.00–13.00 un 14.00–17.00

  Piektdiena 09:00 - 12:00

  Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos: 9.00–12.00 Dzīvokļa jautājumos: 9.00-12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -