Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana (Mārupes novada pašvaldība)

Mārupes novada pašvaldība

Informācija atjaunota 13.02.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji
Maksas pakalpojums

Persona var saņemt atkārtotu civilstāvokļa reģistrācijas faktu apstiprinošu apliecību (laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību) vai izziņu, ja civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments ir nozaudēts un personai jāsaņem pase, jāpierāda radniecība, jākārto mantojuma lieta u.tml. gadījumos. Persona var saņemt daudzvalodu standarta veidlapu, t.i. dokumentu, kas ir izmantojams citā Eiropas Savienības dalībvalstī kā tulkošanas palīglīdzeklis, kas pievienots dokumentam, līdz ar to šo dokumentu vairs nav nepieciešams apliecināt ar “Apostille”. Šādu veidlapu izsniedz izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota sākot no 2013.gada 1.janvāra.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Persona, kura vēlas saņemt atkārtotu laulību, dzimšanas vai miršanas apstiprinošu apliecību vai izziņu, iesniedz iesniegumu, kurā norāda: - pieprasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi; - atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu; - pamatojumu dokumenta atkārtotai saņemšanas nepieciešamībai; - personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju. Pilnvarotās personas iesniedz pilnvaru.

 • 1.
  Maksājumu informācija
  Maksājuma piezīmes:
  Valsts nodeva par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu – 7.00 euro. No valsts nodevas atbrīvoti (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu): • personu ar I vai II invaliditātes grupu; • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu; • bāreni vai bez vecāku apgādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. Valsts nodevu samaksā pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas izsniegšanas. No Valsts nodevas atbrīvoti: • ja personai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu, piedziņas, valsts pabalstu vai pensijas piešķiršanas lietās; • aizbildnības vai aizgādības nodibināšanas lietās; • politiski represēto personu reabilitācijas lietās; • personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām; • uz paritātes pamata par civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību. Pašvaldības nodeva par arhīva izziņas vai izraksta izsniegšanu 1,40 EUR. Lai saņemtu izziņu, jāsamaksā Valsts nodeva veicot pārskaitījumu Mārupes novada pašvaldībai, vai norēķinoties ar norēķinu karti klātienē. Maksājuma rekvizīti: Saņēmējs: Mārupes novada pašvaldība Reģ.Nr.: 90000012827 AS "SEB Banka" Konta Nr. LV69UNLA0003011130405 Kods:UNLALV2X
 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Mārupes novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000012827
  Papildu informācija:
  Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa, tālr. 67149878, 67914292

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00

  -

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Babītes pagasts)
  Adrese:
  Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Mārupes pagasts)
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 18:00

  Pieņemamā diena

  Otrdiena 09:00 - 17:00
  Trešdiena 09:00 - 17:00
  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pieņemamā diena

  Piektdiena 09:00 - 15:00

  -

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Pa pastu nosūtīti dokumenti
  Adrese:
  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -