Kadastra informācijas sistēmas atvērtie dati

Valsts zemes dienests

Informācija atjaunota 18.03.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.
Citi Saņēmēji

Atvērto datu veidā publicēti: - aktuālie teksta dati XML formāta datnēs; - aktuālie telpiskie dati SHP formāta datnēs; - Eiropas Parlamenta un Padomes 14.03.2007. direktīvas Nr.2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (turpmāk - INSPIRE direktīva) I.pielikuma tēmai “Kadastrālie zemes gabali” atbilstoši dati WMS (attēls) un WFS (lejupielāde) tīmekļa pakalpes veidā; - INSPIRE direktīvas III.pielikuma tēmai “Ēkas” atbilstoši dati WMS (attēls) un WFS (lejupielāde) tīmekļa pakalpes veidā. Atvērto datu veidā publicēti vispārpieejami Kadastra informācijas sistēmas dati. Atvērto datu veidā nav pieejami tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, informācija par nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem, būvju stāvu plāni un telpu grupas plāni) vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta - īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs - dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati). Pakalpojums pieejams bez maksas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Informācija par pakalpojumu Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/Kisad2 2. Pakalpojuma pieprasīšana Atvērtie dati XML un SHP formāta datnēs pieejami Latvijas Atvērto datu portālā - https://data.gov.lv/lv. Atvērtie dati WMS un WFS tīmekļa pakalpju veidā pieejami Eiropas Kopienas ģeoportālā - https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/. 3. Pakalpojuma saņemšana Latvijas Atvērto datu portālā var izgūt teksta datus XML formātā un telpiskos datus SHP formātā. Eiropas Kopienas ģeoportālā WMS un WFS tīmekļa pakalpes veidā var izgūt INSPIRE direktīvas I.pielikuma tēmai “Kadastrālie zemes gabali” (teritorijas, kas noteiktas kadastra reģistros vai līdzīgās sistēmās) un III.pielikuma tēmai “Ēkas” (ēku ģeogrāfiskā atrašanās vieta) atbilstošus datus.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Valsts zemes dienests
  Reģistrācijas numurs:
  90000030432
  Papildu informācija:
  info@vzd.gov.lv vai tālr.67038800