Bērna uzņemšana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rindā (Bauskas novada pašvaldība)

Bauskas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās. Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, vienam no vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz pieteikums. Pieteikumu var iesniegt visu gadu: 1. elektroniski reģistrējot tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv; 2. nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz pasts@bauskasnovads.lv; 3. iesniedzot pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Bauskā, Iecavā, Rundālē, Vecumniekos, Skaistkalnē,Misā,Svitenē, Vallē un Gailīšos. Bērna likumiskajam pārstāvim iesniedzot pieteikumu ir tiesības norādīt trīs vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi vai pilnvaru. 2. Pakalpojuma apstrāde Informācija par rindu bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādēs pieejama tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv un Bauskas novada pašvaldības mājaslapā https://www.bauskasnovads.lv/lv. Rindas tiks pārskatītas un aktualizētas reizi trijos mēnešos. Lai noskaidrotu sava bērna reģistrācijas numuru, lūdzam zvanīt Izglītības nodaļas izglītības speciālistei Baibai Šuminai tālr. 63923360 vai rakstīt e-pastā baiba.sumina@bauskasnovads.lv. 3. Pakalpojuma saņemšana Grupu komplektācija bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādēs notiek katru gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, par to atbild pirmsskolas iestādes vadītājs. Lai uzņemtu bērnu pirmsskolas iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti: 1. vecāku iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas iestādē; 2. bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u); 3. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums (ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu). Līdz bērna uzņemšanai pirmsskolas iestādē (bet ne vēlāk kā trīsdesmit dienas iepriekš), iesniedzot attiecīgu iesniegumu, bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības: 1. mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām pirmsskolas iestādēm un laiku, no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas iestādē, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu; 2. atsaukt pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja un pirmsskolas iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada domē Bauskas novada pašvaldības nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Bauskas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009116223

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  VPVKAC:
  Bauskas novada Vecumnieku pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Svitenes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Gaismas", Svitene, Svitenes pag., Bauskas nov., LV-3917
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Skaistkalnes pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov., LV-3924
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Gailīšu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Iecavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Skolas iela 4 - 40, Iecava, Bauskas nov., LV-3913
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Valles pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  Liepu iela 15, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Rundāles pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3921
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Bauskas novada Vecumnieku pagasta Misas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
  Adrese:
  "Tautas nams Misā", Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3906
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Bauskas novada administrācija
  Adrese:
  Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -