Gāzes balonu tirdzniecības vietas reģistrācija vai informācijas aktualizēšana Reģistrā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Informācija atjaunota 02.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz pakalpojumu.

Pirms gāzes balonu tirdzniecības uzsākšanas gāzes balonu tirgotājam (turpmāk – Komersants) nepieciešams reģistrēt tirdzniecības vietu PTAC uzturētajā Gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā (turpmāk – Reģistrs). Lai reģistrētu vai aktualizētu informāciju Reģistrā par gāzes balonu tirdzniecības vietu, kā arī izslēgtu gāzes balonu tirdzniecības vietu no Reģistra, Komersantam nepieciešams PTAC iesniegt pieprasījumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.755 „Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība” noteikto.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē. Lai reģistrētu gāzes balonu tirdzniecības vietu vai veiktu informācijas aktualizāciju, Komersantam ir jāaizpilda Pieteikums. Gadījumā, ja Komersants vēlas izslēgt gāzes balonu tirdzniecības vietu no Reģistra, tad Komersants sagatavo Iesniegumu brīvā formā. Svarīgi, ka Pieteikumu vai Iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona. Pieteikumu/ Iesniegumu var iesniegt: Portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi. Pa e-pastu Komersants Pieteikumu/ Iesniegumu nosūta pa e-pastu. Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja nepieciešams, Pieteikumam/ Iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības. Pa pastu Komersants nosūta Pieteikumu/ Iesniegumu pa pastu. Ja nepieciešams, Pieteikumam/Iesniegumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta tiesības. 2. Pakalpojuma pieprasīšana klātienē. Komersants aizpilda Pieteikumu / sagatavo Iesniegumu brīvā formā, ierodas PTAC un iesniedz Pieteikumu/Iesniegumu klātienē. 3. Samaksa par pakalpojumu. Pakalpojums ir bezmaksas. 4. Pakalpojuma saņemšana neklātienē. Informāciju par pieņemto lēmumu iekļaut gāzes balonu tirdzniecības vietu Reģistrā, izslēgt no Reģistrā vai apstiprinājumu par aktualizācijas veikšanu Reģistrā, komersants var saņemt kādā no šiem kanāliem: • portālā www.latvija.lv/ e-adresē; • uz norādīto e-pasta adresi; • atbildi saņemot vēstulē, kura nosūtīta uz juridisko adresi. Papildus Komersants tiešsaistē publiski pieejamā Reģistrā var pārliecināties, ka reģistrācija vai izslēgšana ir veikta, kā arī Komersanta par gāzes balonu tirdzniecības vietu sniegtie dati ir norādīti korekti. 5. Pakalpojuma saņemšana klātienē. Atbildes vēstuli par PTAC pieņemto lēmumu, Komersants var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  PTAC pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā kopš tā paziņošanas adresātam, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
  Reģistrācijas numurs:
  90000068854

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  PTAC Rīga - Iesniegumu pieņemšana
  Adrese:
  Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 17.00

  Pārtraukums 12.30 - 13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.15- 17.00

  Pārtraukums 12.30 - 13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 17.00

  Pārtraukums 12.30 - 13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 17.00

  Pārtraukums 12.30 - 13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.15- 15.45

  Pārtraukums 12.30 - 13.00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Citi klātienes kanāli:
  PTAC Rīga - Iesniegumu pieņemšana
  Adrese:
  Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 17.00

  Pārtraukums 12.30 - 13.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.15- 17.00

  Pārtraukums 12.30 - 13.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 17.00

  Pārtraukums 12.30 - 13.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 17.00

  Pārtraukums 12.30 - 13.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.15- 15.45

  Pārtraukums 12.30 - 13.00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  Brīvdiena

 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  PTAC Rīga
  Adrese:
  Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -