Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Dobeles novada pašvaldība

Informācija atjaunota 27.11.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Bērna vecāks, reģistrējot bērna dzimšanu, klātienē Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu. Ja bērna dzimšana reģistrēta citā dzimtsarakstu nodaļā, iesniegumu var iesniegt klātienē Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, nosūtīt pa pastu vai e-pastā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu). 2. Pakalpojuma saņemšana Pabalstu piešķir par katru bērnu, kura pirmreizējā dzīvesvieta deklarēta Dobeles novada administratīvajā teritorijā un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Dobeles novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu pārskaita uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Dobeles novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Dobeles novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009115092
  Papildu informācija:
  E-pasts: dzimtsaraksti@dobele.lv T.63722122; 63722050; 26519538

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 14:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 09:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa
  Adrese:
  Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena 09:00 - 14:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Otrdiena 09:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Trešdiena 09:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Ceturtdiena 09:00 - 17:00

  Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

  Piektdiena 09:00 - 12:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa - pasts
  Adrese:
  Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -