Laulības reģistrācija (TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA)

Talsu novada pašvaldība

Informācija atjaunota 15.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Citi Saņēmēji

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga iesniegumu. LR pilsoņi un LR nepilsoņi iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu parakstījušas abas personas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Ārzemnieks iesniedz attiecīgās ārvalsts institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli. 2. Pakalpojuma apmaksa Valsts nodeva par laulību reģistrāciju – 14,00 euro 1. Svinīga, muzikāli un literāri noformēta laulības reģistrācijas ceremonija (līdz 20 viesiem): 1) ar mūziķi 60,00 € 2) ierakstu mūzika 25,00 € 2. Svinīga, muzikāli un literāri noformēta laulības reģistrācijas ceremonija (vairāk par 20 viesiem): 1) ar mūziķi 70,00 € 2) ierakstu mūzika 40,00 € 3. Svinīga laulības reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām 200, 00 € 3. Pakalpojuma saņemšana Laulāšana notiek personīgi klātesot līgavainim un līgavai, kā arī diviem pilngadīgiem lieciniekiem dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Talsu novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90009113532
  Papildu informācija:
  29484177

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Dundaga)
  Adrese:
  Pils iela 5 - 1, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00—12.00 un 13.00—17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00—12.00 un 13.00—18.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00—12.00 un 13.00—17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00—12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Roja)
  Adrese:
  Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00–12.00 un 13.00–18.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00–12.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00–12.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00–12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Talsos)
  Adrese:
  Lielā iela 25, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-18.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -

  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Dundaga)
  Adrese:
  Pils iela 5 - 1, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00—12.00 un 13.00—17.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00—12.00 un 13.00—18.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00—12.00 un 13.00—17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00—12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Roja)
  Adrese:
  Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00–12.00 un 13.00–18.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00–12.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00–12.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00–12.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Dzimtsarakstu nodaļa (Talsos)
  Adrese:
  Lielā iela 25, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-17.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-18.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-17.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00 13.00-17.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.00-12.00

  Sestdiena 00:00 - 24:00

  -

  Svētdiena 00:00 - 24:00

  -