Kompetentas institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusa piešķiršana

Labklājības ministrija

Informācija atjaunota 21.12.2023.

Komersanti Saņēmēji

Kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos ir juridiska persona (ārpakalpojuma sniedzējs), kas uz attiecīga līguma pamata sniedz darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem. Kā kompetentas institūcijas ir tiesīgi darboties komersanti, kas ir saņēmuši kvalitātes sistēmas sertifikātu darba aizsardzības jomā un kuriem Labklājības ministrija ir piešķīrusi kompetentas institūcijas statusu. Tādejādi ir iespējams pārliecināties par kompetentas institūcijas iespējām piedāvāt kvalitatīvus darba aizsardzības pakalpojumus, veicinot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Kompetento institūciju saraksts ir publicēts Labklājības ministrijas interneta vietnē www.lm.gov.lv, kā arī par kompetentas institūcijas statusa iegūšanu tiek publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana Jāiesniedz Labklājības ministrijā: 1) Iesniegums par kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusa piešķiršanu; 2) Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegts kvalitātes sistēmas sertifikāts (kopija); 3) Darba devēja apliecinājums par darba aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta vai sabiedrības veselības speciālista nodarbināšanu, norādot darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu; 4) Kompetentās institūcijas personāla zināšanas un kompetenci apliecinoši dokumenti (universitātes diploms vai sertifikāts) (kopijas); 5) Pierādījumi par kompetentās institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 50 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā (2023.gadā tas ir 31 000 eur). Ja šīs prasības izpildei kompetentā institūcija izmanto apdrošināšanas polisi, tajā atsevišķi norāda vismaz darba aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta vai sabiedrības veselības speciālista atbildības apdrošināšanu un papildus polisei iesniedz bankas maksājuma uzdevumu, kas apliecina veikto samaksu par polisi (kopija); 6) Ja kompetentās institūcijas statuss piešķirams komersanta struktūrvienībai – komersanta struktūrshēma; 7) Plānoto darba aizsardzības pakalpojumu apraksts. Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pastā vai e-adresē), pa pastu vai klātienē (Labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā 28). 2. Pakalpojuma saņemšana Ja lēmums ir pozitīvs, Labklājības ministrija informē par to iesniedzēju un piecu darba dienu laikā iekļauj informāciju kompetento institūciju sarakstā interneta vietnē www.lm.gov.lv, kā arī nosūta paziņojumu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Negatīva lēmuma gadījumā Labklājības ministrija iesniedzējam nosūta administratīvo aktu. Pakalpojums ir bezmaksas.

 • 1.
  Dokumenti un veidlapas

  Pakalpojuma saņemšanai komersantam jāaizpilda pievienotā iesnieguma veidlapa.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai Labklājības ministrijas amatpersonas lēmumu par kompetentas institūcijas statusa piešķiršanu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Labklājības ministrijas valsts sekretāram iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu. Iesniegumā norāda, kuru administratīvo aktu apstrīd, administratīvā akta apstrīdēšanas pamatojumu, kā arī lūgumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Labklājības ministrija
  Reģistrācijas numurs:
  90000022064
  Papildu informācija:
  Mara.Viksne@lm.gov.lv, 60008551

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Labklājības ministrija
  Adrese:
  Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.30 - 14.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 16.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Labklājības ministrija
  Adrese:
  Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.30 - 14.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 16.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Labklājības ministrija
  Adrese:
  Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.30 - 14.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 16.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pasts:
  Labklājības ministrija
  Adrese:
  Skolas iela 28, Rīga, LV-1010
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena 00:00 - 24:00

  8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.30 - 14.00

  Otrdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Trešdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Ceturtdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 17.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Piektdiena 00:00 - 24:00

  8.15 - 12.30 ; 13.00 - 16.00

  Pirmssvētku dienās 8.15 - 14.00

  Sestdiena -
  Svētdiena -