Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā (Kuldīgas novads)

Kuldīgas novada pašvaldība

Informācija atjaunota 12.12.2023.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Pirmsskolas vecuma bērni, Citi Saņēmēji

- Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindā. - Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana Viens no vecākiem iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā adresētu iesniegumu ar lūgumu uzņemt bērnu Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības vecuma bērnu rindā. Iesniegumam jāizmanto veidlapa "Iesniegums uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē" (sadaļā "Dokumenti un veidlapas). Iesniegumu var iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā un Kuldīgas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī nosūtot uz Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes e-adresi, ja personai reģistrēts oficiālās elektroniskās adreses konts vai nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu. Vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības saņemt pilnu informāciju par rindas kustību Kuldīgas novada Izglītības pārvaldē, zvanot uz norādīto tālruņa numuru vai ierodoties klātienē. Pirmsskolas vecuma bērnu rinda - sadaļā "Dokumenti un veidlapas". Bērnus pirmsskolas vecuma reģistrācijas rindā reģistrē atbilstoši iesnieguma iesniegšanas secībai pa dzimšanas gadiem. Vispārizglītojošajās izglītības iestādēs (Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā, Skrundas vidusskolā, Alsungas pamatskolā, Ēdoles pamatskolā, Nīkrāces pamatskolā, Turlavas pamatskolā, Vārmes pamatskolā, Z.A.Meierovica pamatskolā, Laidu pamatskolā un Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā), kur tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas, viens no bērna vecākiem raksta iesniegumu adresētu izglītības iestādes vadītājam par uzņemšanu. Lai bērnus uzņemtu speciālajās pirmsskolas izglītības programmās, nepieciešams Kuldīgas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. 2. Pakalpojuma apstrāde Katru gadu marta pēdējā nedēļā par bērnu reģistrāciju pirmsskolas izglītības iestādē atbildīgais Izglītības nodaļas speciālists kopā ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem veic jauno grupu komplektēšanu. Par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē tiek nosūtīts paziņojums uz deklarēto dzīvesvietas adresi, kas norādīta reģistrējoties. Pēc paziņojuma saņemšanas vecākam jāierodas norādītajā pirmsskolas izglītības iestādē, lai nokārtotu nepieciešamo dokumentāciju un formalitātes bērna uzņemšanai šajā iestādē. 3. Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē Bērni pirmsskolas izglītības iestādi sāk apmeklēt ar jauno mācību gadu. Bērni jau nokomplektētajās pirmsskolas grupās var tikt uzņemti, ja grupās ir brīvas vietas, visa gada laikā reģistrācijas rindas kārtībā.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Personai ir tiesības pārsūdzēt Kuldīgas novada domes lēmumu un/vai faktisko rīcību Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Kuldīgas novada pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90000035590
  Papildu informācija:
  pakalpojumu nodrošina Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas novada Izglītības pārvalde", adrese: Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; tālruņa numurs: +371 25484293, +371 63350635.

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Skrundas vidusskola
  Adrese:
  Liepājas iela 12, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00
  Otrdiena 08:00 - 16:00
  Trešdiena 08:00 - 16:00
  Ceturtdiena 08:00 - 16:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Kuldīgas novada Alsungas pagasta VPVKAC
  Adrese:
  Pils iela 1, Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:45

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:45

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:45

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 12:45

  Piektdiena 08:00 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vilgāles sākumskola
  Adrese:
  "Vilgāles pamatskola", Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00
  Otrdiena 08:00 - 16:00
  Trešdiena 08:00 - 16:00
  Ceturtdiena 08:00 - 16:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Nīkrāces pamatskola
  Adrese:
  Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov., LV-3320
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00
  Otrdiena 08:00 - 16:00
  Trešdiena 08:00 - 16:00
  Ceturtdiena 08:00 - 16:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola
  Adrese:
  Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00
  Otrdiena 08:00 - 16:00
  Trešdiena 08:00 - 16:00
  Ceturtdiena 08:00 - 16:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Vārmes pamatskola
  Adrese:
  "Vārmes pamatskola", Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov., LV-3333
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00
  Otrdiena 08:00 - 16:00
  Trešdiena 08:00 - 16:00
  Ceturtdiena 08:00 - 16:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Turlavas pamatskola
  Adrese:
  "Skola", Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov., LV-3329
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00
  Otrdiena 08:00 - 16:00
  Trešdiena 08:00 - 16:00
  Ceturtdiena 08:00 - 16:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Ēdoles pamatskola
  Adrese:
  "Skola", Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., LV-3310
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00
  Otrdiena 08:00 - 16:00
  Trešdiena 08:00 - 16:00
  Ceturtdiena 08:00 - 16:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 13:00 – 14:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  VPVKAC:
  Kuldīgas novada Skrundas pilsētas VPVKAC
  Adrese:
  Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Otrdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Trešdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Ceturtdiena 08:00 - 17:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Piektdiena 08:00 - 16:00

  Pārtraukums 12:00 – 13:00

  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Pašvaldības KAC:
  Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
  Adrese:
  Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 18:00
  Otrdiena 08:00 - 17:00
  Trešdiena 08:00 - 17:00
  Ceturtdiena 08:00 - 17:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola
  Adrese:
  "Kabiles vidusskola", Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov., LV-3314
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00
  Otrdiena 08:00 - 16:00
  Trešdiena 08:00 - 16:00
  Ceturtdiena 08:00 - 16:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Alsungas pamatskola
  Adrese:
  Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas pag., Kuldīgas nov., LV-3306
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:00 - 16:00
  Otrdiena 08:00 - 16:00
  Trešdiena 08:00 - 16:00
  Ceturtdiena 08:00 - 16:00
  Piektdiena 08:00 - 16:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -