Būvju krāsojuma akceptēšana (Rīga)

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Informācija atjaunota 10.01.2024.

Nospiežot pogu "Pieprasīt pakalpojumu", Jūs tiksiet pārvirzīts uz e-adresi
Nodarbinātie, Bezdarbnieki, Pensionāri, Citi, Komersanti Saņēmēji

Fasādi krāso un atjauno saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā saskaņotu krāsu pasi vai ēkas būvprojektā akceptētu krāsojumu. Krāsu pasi drīkst realizēt pēc fasādes krāsojuma un materiālu toņu saskaņošanas. Krāsu pases derīguma termiņš ir 2 gadi. Ja fasādes krāsošana tiek plānota fasādes atjaunošanas ietvaros, krāsu pase tiek iekļauta paskaidrojuma raksta sastāvā.

 • 1.
  Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski. Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu un elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīga valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā darba laikā, atstājot dokumentus Dzirnavu ielā 140, Rīgā pie centrālās ieejas novietotajā aizslēdzamajā skapī. Dokumentu kopumu līdz 50 lapām var iesniegt jebkurā diennakts laikā. Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar tam pievienotiem dokumentiem. Klients izstrādā dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un divos eksemplāros iesniedz izskatīšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Iesniegums “Krāsu pase” (veidlapa Nr.DA_119_v4) ar nepieciešamajiem pielikumiem: 1. Īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas. 2. Ēkas/būves lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti, ja krāsu pasi neiesniedz ēkas/būves īpašnieks. 3. Krāsaina ēkas/būves fasādes fotofiksācija: 3.1. jumta segumam; 3.2. sienu apdarei; 3.3. dekoratīvajiem elementiem; 3.4. logu rāmjiem, durvīm, slēģiem, vārtiem, žogiem, margām; 3.5. cokolam, cokolstāvam; 3.6. metāla konstrukcijām, elementiem (RAL krāsu katalogs). 4. Pilnvara, ja krāsu pasi iesniedz pilnvarotā persona. 5. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums, ja plānots veikt fasādes krāsošanu ēkai, kas iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, atrodas valsts aizsargājamo kultūraspieminekļu teritorijā vai aizsardzības zonā. 2. Pakalpojuma saņemšana Saskaņotu krāsu pasi iespējams saņemt klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, Dzirnavu ielā 140, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai – pilnvaru) vai elektroniski uz pakalpojuma pieprasītāja iesniegumā norādīto e-pastu (aktivizēta oficiālā e-adreses konta gadījumā Departaments primāri izmantos e-adresi). Dokumentus klātienē iespējams saņemt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 16.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.

 • 1.
  Pārsūdzēšana

  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu, 79. panta pirmo daļu un Rīgas domes 07.07.2021. nolikuma Nr. 86 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 20. punktu administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140.

 • 1.
  Kontaktinformācija
  Nosaukums:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldība
  Reģistrācijas numurs:
  90011524360
  Papildu informācija:
  Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800, www.riga.lv

Pakalpojumu kanāli:

 • 1.
  Klātienes kanāli
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena 08:30 - 18:00
  Otrdiena 08:30 - 17:00
  Trešdiena 08:30 - 17:00
  Ceturtdiena 08:30 - 18:00
  Piektdiena 08:30 - 15:00
  Sestdiena -
  Svētdiena -
  Citi klātienes kanāli:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena 09:00 - 12:00

  9.00-12.00

  Trešdiena -
  Ceturtdiena 13:00 - 16:00

  13.00-16.00

  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
 • 1.
  Citi kanāli
  Pasts:
  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments
  Adrese:
  Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
  Hipersaite:
  Darba laiki:
  Pirmdiena -
  Otrdiena -
  Trešdiena -
  Ceturtdiena -
  Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -